Nieuws
10 februari 2022

Regio Zuidwest-Friesland meldt zich voor Kickstart Medicatieoverdracht

GERRIT en de regio Zuidwest-Friesland hebben zich officieel gemeld bij het landelijk begeleidingsteam voor de Kickstart Medicatieoverdracht. Vanwege de goede samenwerking die er al is in de regio en de kennis die we samen hebben opgebouwd, denken we een goede regio te zijn om de Kickstart Medicatieoverdracht uit te voeren.

In de kickstart wordt de Informatiestandaard Medicatieproces 9 getest in de praktijk en in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Bij de subsidieaanvraag worden we tijdelijk geholpen door een projectleider van ROS Friesland, één van onze participanten.

Regiegroep medicatieoverdracht

In de regio Zuidwest-Friesland is al langere tijd een regiegroep medicatieoverdracht in de keten actief. Vertegenwoordigers van verschillende sectoren zitten hier met elkaar aan tafel. De regiegroep heeft in het verleden samen met GERRIT een protocol medicatieoverdracht gemaakt. In de afgelopen periode hebben we dit protocol samen met de zorgverleners herzien. Dat deden we in het project Tegearre Tûk.

Speerpunt

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners de ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen. Goede medicatie-uitwisseling en het actueel medicatiedossier is dan ook al jaren een speerpunt van GERRIT. Onze participantenraad denkt mee bij het opstellen van de thema’s waar we ons in ons werk op richten.