Digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Digitale gegevensuitwisseling is in de zorg van groot belang. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van zorgverlener naar zorgverlener.

Wet digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt momenteel aan een wet die het verplicht maakt voor zorgverleners om elektronisch gegevens uit te wisselen. Deze wet is op 3 mei 2021 ingediend op voordracht van de Minister voor Medische Zorg en Sport en is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. Deze wet heeft tot doel om, op termijn, gegevensuitwisseling in de zorg verplicht elektronisch te laten verlopen en daarmee kwalitatief betere zorg te kunnen bieden. De Tweede Kamer heeft laten weten deze wet zelfs voor het zomerreces te willen behandelen. Als deze wet wordt ingevoerd dan hoeft de informatie over patiënten niet meer via papieren dossiers, de fax of een cd-rom te verlopen. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is van belang om goede zorg te kunnen verlenen. Een zorgverlener weet hierdoor precies wat er speelt en welke behandeling een patiënt eerder al eens heeft gehad. Ook voorkomt dit vermijdbare fouten en bespaart het tijd.

Prioriteit

Op de Meerjarenagenda Wegiz staan de gegevensuitwisselingen die geschikt zijn om als eerste verplicht elektronisch te laten verlopen. Die lijst met gegevensuitwisselingen is in nauw overleg met het zorgveld tot stand gekomen. Er staan nu elf gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz. Vier daarvan worden momenteel met voorrang uitgewerkt tot wettelijke verplichting. Dat zijn:

  • Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen
  • Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen
  • Verpleegkundige overdracht
  • Medicatieoverdracht | Digitaal voorschrijven en ter hand stellen

Klant worden?

Het belang van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg wordt almaar groter. GERRIT biedt veilige oplossingen voor deze gegevensuitwisseling zoals ZorgMail, Zorgnet, XDS dienstverlening en privacy en securitydiensten. Ook voeren we projecten uit rondom de Wegiz en geven we advies. Wil je ook gebruik maken van de diensten en oplossingen van GERRIT? Neem dan contact met ons op. Bel ons, we helpen je graag. Je bereikt ons via 085-7604076 of mail naar info@wijzijngerrit.nl

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg