Faexit Groningen

23062023 Vooraankondiging voornemens uitfaseren fax

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg