Informatiebeveiliging in de zorg

Zorggegevens van patiënten beschermen

Informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging in de zorg is van essentieel belang om de persoonsgegevens, waaronder zorggegevens, van de patiënten, cliënten en jouw eigen medewerkers en organisatie te beschermen. Maar de zwakste schakel is eigenlijk nog de mens. Je kan alles nog zo goed regelen, maar een foutje van één van je medewerkers kan al verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is en blijft de beste informatiebeveiliging in de zorg ook altijd: bewust omgaan met alle digitale middelen.

Waar GERRIT je mee kan helpen

Bij GERRIT kunnen we je helpen om je informatiebeveiliging in de zorg op orde te krijgen en te houden. Wij helpen je bijvoorbeeld met:
• Invulling rol Functionaris Gegevensbescherming
• Invullen rol Privacy Officer
• AVG implementaties en ondersteuning
• ISO en NEN implementaties en audits
• Security awareness-programma’s en trainingen

GERRIT helpt je met je AVG-kennis

Je bent als eerstelijnszorgverlener verplicht om aan de AVG te voldoen. Dit houdt onder andere in dat je mogelijk verplicht bent een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, een verwerkingsregister bij te houden, verwerkersovereenkomsten te sluiten en een datalekregister te hebben. Dit is niet zomaar even wat om allemaal bij te houden. Daarom is GERRIT jouw AVG adviseur. Wij geven je AVG- en Informatiebeveiligingsondersteuning op maat. Dit doen wij voor zowel eerstelijnszorgverleners, als voor andere zorginstellingen.

Onze pakketten

Om jou de beste informatiebeveiliging in de zorg te bieden, leveren wij twee soorten pakketten: het basis- en het totaalpakket. Beide varianten bestaan uit twee fasen, de implementatie- en een beheerfase. Tijdens de implementatiefase wordt onder andere een verwerkingsregister, een datalekregister en een aantal procedures opgesteld en geïmplementeerd. In de beheerfase komt GERRIT bij jou op de praktijk langs om de laatste stand van zaken door te nemen en je te adviseren met betrekking tot de AVG. Daarnaast ondersteunt GERRIT jouw organisatie bij het behandelen van datalekken.

Informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging in de zorg wordt steeds meer van belang. Dit komt doordat we steeds meer digitaliseren. Digitaliseren is mooi, maar het betekent ook dat meer gegevens digitaal worden verwerkt. Binnen de zorgsector worden er dagelijks onderling gegevens uitgewisseld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van patiënten, maar ook voor diagnoses van laboratoria die worden gedeeld met een specialist. Deze vertrouwelijke gegevens mogen uiteraard absoluut niet op straat komen te liggen. Ook moet je je houden aan wettelijke eisen rondom informatiebeveiliging. GERRIT helpt je met al je vragen hierover.

Wil je meer weten?

Ismail kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Ismail Ciftci Relatiebeheerder

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg