Klachten

GERRIT streeft er naar continu haar dienstverlening te verbeteren. Daarom vinden we het afhandelen van klachten erg belangrijk.

Wat verstaan wij onder een klacht?

Een klacht is een tekortkoming van een product of dienst die volgt uit het niet nakomen van of op een verkeerde wijze nakomen van gemaakte afspraken (niet zijnde ‘reguliere storingen’) met de klant.

Heb je een klacht over de dienstverlening van GERRIT? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling.

Bekijk onze algemene voorwaarden voor nadere informatie over de klachtenregeling.

Klachtenformulier GERRIT

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg