Veelgestelde vragen faexit

GERRIT werkt aan het uitbannen van de fax uit de zorg. Dat doen we onder de naam Faexit. Hier vind je veelgestelde vragen rondom Faexit. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!

Logo faexit

Wat verstaan we onder de fax?

Fax of faxen is een vorm van communicatie met gebruik van een faxmachine, voorzien van modem, scanner en printer die twee taken kan verrichten;

  1. een bericht met tekst of beelden van papier inlezen
  2. een bericht met tekst of beelden afdrukken.

Is een digtale fax ook een fax?

Ja, onder fax verstaan een analoge, digitale (e-fax) of combinatie fax.

  • Bij een analoge fax wordt de fax fysiek gestuurd en bij de ontvanger geprint.
  • Bij een digitale fax wordt de fax bij via de computer verzonden en ontvangen.
  • Bij een combinatie fax wordt de fax bijvoorbeeld fysiek gestuurd, maar bij de ontvanger komt het in de mailbox terecht.

Is de fax verplicht vanwege juridische eisen zoals schriftelijke vorm?

Is de fax is noodzakelijk omdat de wet in veel gevallen een schriftelijke vorm vereist? Het antwoord is nee. We merken dat dit een veelvoorkomende misvatting is. Bij de meest gebruikte vormen van communicatie in de zorg is een schriftelijke vorm niet vereist. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een verwijs- of ontslagbrief. De wet stelt hier geen schriftelijke eisen aan. Sterker nog: digitale communicatie heeft dan de voorkeur om overtypen te voorkomen. Wel is het belangrijk om goede beveiligingsmaatregelen te nemen als je digitaal communiceert.

Mag ik een recept digitaal versturen?

Jazeker, dat mag! Een recept moet zijn ondertekend. Een digitale ondertekening heeft dezelfde geldigheid als een ‘natte’ handtekening zolang de methode voldoende betrouwbaar is. Bovendien bepaalt de wet voor een recept expliciet dat er een alternatief is voor de ondertekening. De geneesmiddelenwet bepaalt dat het ook mogelijk is om het recept te voorzien van een code waarmee de authenticiteit kan worden vastgesteld (Artikel 1 lid 1 sub pp en artikel 61 lid 9 Geneesmiddelenwet en artikel 36a lid 5 Wet BIG.).

Ben ik verplicht om gegevens digitaal uit te wisselen?

Nee, op dit moment is digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders niet verplicht. Wel komt er een nieuwe wet aan: de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Als deze wet wordt aangenomen zijn zorgaanbieders verplicht om bepaalde typen gegevens digitaal uit te wisselen met andere zorgaanbieders.

Mag je patiëntgegevens via veilig mail versturen?

Ja, in principe mogen patiëntgegevens verstuurd worden naar andere zorgverlener. Je moet wel een gegronde reden of toestemming vanuit de patiënt voor hebben. Veilige mail is een oplossing die gebruikt maakt van een aantal beveiligingstechnieken waardoor er tijdens en na het transport niet bij de gegevens kan worden gekomen zonder de bijbehorende ‘sleutel’. Het is daarom belangrijk dat deze sleutel alleen gedeeld wordt met de ontvanger van het bericht. De meest veilige optie hierbij is om deze gegevens doormiddel van een ander medium te delen zoals telefonisch of per sms. ZorgMail is bijvoorbeeld een veilige mailoplossing die al veel gebruikt wordt in Noord-Nederland.

Wat betekent NTA7516 en waarom is dit van belang voor veilig mailen?

De NTA7516 is een Nederlands Technische Afspraak (NTA) die samengesteld is door en voor het zorgveld samen met leveranciers en andere belanghebbende partijen. De NTA7516 beschrijft normatieve eisen om veilig gegevens tussen verschillende partijen te kunnen uitwisselen. Deze eisen gaan in op zowel het technische stuk (veelal wordt dit ingevuld door de leveranciers) en organisatorische eisen die eigenlijk altijd ingevuld moeten worden door de zorgaanbieder of zorgverlener. Doormiddel van het volgen van deze norm voorziet de zorgverlener eigenlijk in het veilig delen van patiëntgegevens doormiddel van het medium veilige mail.

Op de website van het programma Faexit vind je nog meer veelgestelde vragen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze projectleider Manfred, hij helpt je graag!.

Manfred kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Manfred Kat Projectleider Zorginnovatie

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg