Op initiatief vanuit RIVO Noord wordt gewerkt aan het stapsgewijs realiseren van een regionale zorgviewer. In de zorgviewer brengen we, met toestemming van de patiënt of cliënt, alle gegevens vanuit de verschillende zorgorganisaties samen op één scherm. De medewerker van de zorginstantie krijgt de informatie te zien, die voor hem of haar relevant is.

Status project

Er ligt een (meerjarig) plan om deze grote ontwikkeling te gaan realiseren door middel van verschillende bouwblokken. De Zorgviewer is sinds april 2024 live. Verschillende artsen van Dokter Drenthe, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Tjongerschans en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn er nu volop mee aan de slag.

Rol GERRIT

Vanuit GERRIT werken we samen met RIVO Noord om de regionale zorgviewer tot een succes te maken. Bijvoorbeeld door de regio aan te sluiten op Mitz, één van de belangrijke voorwaarden om überhaupt data beschikbaar te kunnen (of mogen) stellen. Verder hebben we meegewerkt aan de regionale architectuur en zogeheten RIVO-roadmap, waarin onder meer helder is gemaakt welke lopende en nog op te starten projecten kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en vulling van data in de zorgviewer.