Onderhoud & storingen

We lossen het snel voor je op

Actuele meldingen

Gepland onderhoud

 • Maandelijks onderhoud XDS servers

  Maandelijks onderhoud

  Maandelijks worden de XDS servers voorzien van de laatste en relevante patches en/of hotfixes. Na de installatie worden de servers herstart waardoor de XDS servers van GERRIT tijdelijk niet beschikbaar zijn. Tijdens deze herstart is uitwisseling van patiëntgegevens via het XDS netwerk niet mogelijk. Hier vind je meer informatie over het maandelijkse onderhoud van de XDS servers.

 • Onderhoud 25-06-2024 (AV41747)

  onderhoud 25-06-2024 tussen 00:00-04:00 uur

  Wat: Onderhoud
  Tijdslot: 25-06-2024 tussen 00:00-04:00 uur
  Reden: stroomaansluitingen worden gemigreerd naar de nieuwe stroomvoorziening van Penta Infra in LEE01
  Dienst: Internet en Dot1Q tunnel Leeuwarden-Amsterdam
  Impact: Geen, diensten zijn voorzien van twee PSU’s en zullen gefaseerd over gezet worden. Hierdoor wordt er geen direct impact verwacht op de DNS en mailrelay dienst

 • Onderhoud infrastructuur en diensten

  onderhoud

  Onze specialisten en/of leveranciers voeren regelmatig gepland en soms spoedonderhoud (bv security patches) uit en wijzigingen door op onze infrastructuur en geleverde diensten.

  Voor elk onderhoud en wijziging voert GERRIT een impactanalyse uit. Als uit de analyse blijkt dat één of meerdere klanten mogelijk tijdelijk hinder kunnen gaan ondervinden, dan worden de betreffende klanten hiervan uiterlijk 5 dagen van te voren via mail op de hoogte gesteld. Als wij geen impact voor onze klanten verwachten dan volstaan wij met een aankondiging op deze webpagina. Heeft jouw organisatie onverhoopt toch hinder ondervonden? Dan kun je dit volgens de met jouw organisatie afgesproken route bij ons melden.

  Tevens vind je op deze pagina informatie over eventuele storingen. Deze informatie wordt vervolgens regelmatig bijgewerkt, zodat je de voortgang kunt volgen.

Storing melden?

Bel ons en we zoeken zo snel mogelijk voor je uit wat er aan de hand is!

085 76 040 76

Handige links