PGO-netwerk Noord

Grip op je eigen gezondheid!

Iedereen kan straks zijn of haar eigen gezondheidsgegevens beheren, waardoor de zorg verder wordt verbeterd. Dat is het streven van PGO Netwerk Noord.

Wat is PGO Netwerk Noord?

Het programma PGO Netwerk Noord wordt gevormd door een consortium van bijna veertig bedrijven en zorginstellingen in het Noorden, met in haar stuurgroep GERRIT, Philips (VitalHealth), zorgverzekeraar De Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Ze werken samen met de andere bedrijven aan het project en daarmee aan de mogelijkheid dat straks iedereen in Noord-Nederland zijn eigen PGO en apps kan kiezen om zijn gezondheid te managen en daarin samen te werken met zijn zorgverleners

Ben ik in een andere regio? Dankzij mijn persoonlijke gezondheidsomgeving kan ik alle belangrijke gegevens, zoals mijn medicijnen en uitslagen makkelijk delen met een vervangende arts.

Een PGO maakt mogelijk dat mensen hun eigen gezondheidsdata kunnen koppelen aan die van professionals, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Door zelf over alle data te beschikken, krijgen patiënten meer regie over hun gezondheid.

Open infrastructuur

De bedoeling is om een open infrastructuur te realiseren waarin uitgewisseld kan worden met de zorg, waarin de burger zelf zijn PGO kan kiezen en verschillende functionaliteiten aan de PGO’s gekoppeld kunnen worden. Deze functionaliteiten kunnen innovatieve ontwikkelingen zijn vanuit MKB-partijen, zoals bijvoorbeeld Monitair voor COPD. Op deze manier ontstaat er een netwerk waarin wordt samengewerkt tussen bedrijven en de zorg en die zo ook als vliegwiel kan fungeren voor nieuwe zorginnovaties.

Rol GERRIT

GERRIT heeft verschillende rollen binnen dit programma, waaronder die van penvoerder, maar bijvoorbeeld ook leider van het werkpakket data-uitwisseling.

Ondersteuning

Voor de uitvoering van dit programma krijgt GERRIT ondersteuning van Stichting De Friesland

Stichting De Friesland

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Wil je meer weten?

Bel of mail met Wim en hij vertelt je graag meer.

Wim Hodes Directeur-bestuurder