Nieuws
18 januari 2021

Babyconnect: subsidieaanvraag officieel ingediend

De subsidieaanvraag voor Babyconnect Noord-Nederland is op 30 december 2020 ingediend! Deze aanvraag is gedaan voor de VSV’s van Heerenveen, Sneek en Zwolle. “Maar we hebben de intentie om deze coalitie zo snel mogelijk uit te breiden met meer VSV’s uit Noord-Nederland”, vertelt Nienke Lemstra, projectleider zorginnovatie bij GERRIT en projectleider van Babyconnect.

“Heel mooi dat we dit op de valreep van 2020 nog hebben kunnen doen”, vertelt Nienke. “De komende periode gaan we de projectorganisatie verder vormgeven. Ook zijn de eerste gesprekken met andere VSV’s gepland. Tot slot wordt een plan van aanpak gemaakt voor de inventarisatie.” Bij deze inventarisatie wordt gekeken hoe zorgverleners nu werken en welke informatiesystemen zij gebruiken. Ook wordt bekeken hoe de technische architectuur eruit moet komen te zien. “Maar ook: welke werkprocessen zijn er en welke nieuwe afspraken moeten er worden gemaakt?”, aldus Nienke.

Gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Wat is eigenlijk de bedoeling van Babyconnect? Nienke: “Het realiseren van gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners in de geboorteketen, en zorgverleners onderling. Een klein deel van de geboortezorg werkt nu nog (deels) op papier, dus er ligt nog een uitdaging!”

Samen met ROS Friesland

Het project Babyconnect Noord-Nederland voert GERRIT uit samen met ROS Friesland. GERRIT is penvoerder en verantwoordelijk voor de algehele en technische projectleiding, ROS Friesland richt zich met name op procesmatige ondersteuningen, zoals scholing, voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten.