Nieuws
26 april 2021

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling zorg ingediend

Een bijzondere mijlpaal

Geen overgetypte faxen of papieren dossiers meer. Een utopie? Niet als het aan Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark ligt. Vorige week is het wetsvoorstel – dat regelt dat uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners stap voor stap elektronisch moet gaan verlopen – akkoord bevonden door de Ministerraad en ingediend bij de Tweede Kamer.

Een bijzondere mijlpaal en een mooie stap voorwaarts naar elektronische gegevensuitwisseling in de zorg! Samen met onze collega’s in RSO Nederland maken we ons al jaren hard voor betere digitale gegevensuitwisseling in de zorg. En dat zullen we – in samenwerking met alle betrokkenen – blijven doen, ook met de komst van deze nieuwe wet!

Eenheid van taal en techniek

De wet moet gaan regelen dat medische gegevens verplicht elektronisch uitgewisseld worden tussen zorgverleners. De complexiteit van de zorg vraagt om een aanpak per zorgproces. Er is begonnen met vier gegevensuitwisselingen.

  1. Uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg
  2. Beelduitwisseling
  3. Digitaal receptenverkeer
  4. Verpleegkundige overdracht

De wet bepaalt alleen dát er gegevens elektronisch moeten worden uitgewisseld en hoe dat moet gebeuren, maar niet wélke gegevens. Dat laatste bepaalt het zorgveld. De wet sluit aan op afspraken die zorgprofessionals al gewend zijn met elkaar te maken en worden vastgelegd in zogeheten ‘kwaliteitsstandaarden’. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie. RSO Nederland (en dus ook GERRIT) is aangehaakt bij het programma om mee te denken over de praktische vertaling richting uitvoering.

Meer weten?

Wil je meer weten over digitale gegevensuitwisseling in de zorg? Neem dan gerust contact op met GERRIT. We vertellen je graag meer over wat er al mogelijk is of denken met je mee over een nieuwe oplossing! Je bereikt ons via telfoonnummer 085 – 76 040 76 of per mail: info@wijzijngerrit.nl.

Meer informatie over het wetsvoorstel