Nieuws
15 januari 2021

Enquête: apothekers maken dagelijks gebruik van LSP

Apothekers in Friesland maken dagelijks één of meer keren gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor medicatieverificatie. Dat blijkt uit een enquête die GERRIT vorig jaar uitstuurde naar alle apothekers, apotheekhoudende huisartsen en huisartsen in Friesland. Ook de apotheekhoudende huisartsen maken vrijwel allemaal dagelijks gebruik van het LSP.

Bij huisartsen (zonder apotheek) ligt dit gebruik lager. “Huisartsen geven aan dat zij op de huisartsenpost juist wél weer veel gebruik maken van het LSP. In hun dagpraktijk varen ze toch veelal op hun eigen dossier”, licht Brigitte Duyvendak, projectapotheker bij GERRIT, het verschil in gebruik toe.

GERRIT voert veel werkzaamheden uit rondom het LSP. “Denk aan gebruiksstimulering van het LSP maar ook praktijktesten, waarbij wordt getest of informatie vanuit het versturende systeem ook daadwerkelijk – op de juiste manier – aankomt in het ontvangende systeem. Met deze enquête halen we ervaringen op van alle deelnemers aan het LSP Platform Medicatieoverdracht Fryslân.” De uitkomsten worden gebruikt bij het vervolg van praktijktesten, bij het stimuleringswerk en ze worden gedeeld met De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de beheerder van het Landelijk Schakelpunt.

Fax nog volop in gebruik

Opvallende uitkomst uit de enquête: de fax scoort nog steeds hoog als middel voor gegevensuitwisseling. “Eigenlijk wisten we dit ook al wel, maar nu zien we het nogmaals bevestigd”, aldus Brigitte. “De fax de deur uit is dus nog steeds een flinke uitdaging. Gelukkig zien we wel het gebruik van veilige mail steeds meer toenemen. Dit is een positieve bijdrage van corona: veel meer communicatie vindt digitaal plaats, dat moet op een veilige manier.”

Informatiestandaard Medicatieproces

Huisartsen ontvangen vaak retourinformatie van de apotheek over verstrekte medicatie en kunnen zo hun dossier compleet maken. Veelal is dit ingesteld voor recepten/verstrekkingen die niet door hen zelf zijn voorgeschreven. Medicatie staat bij alle zorgverleners hoog op de prioriteitenlijst maar het LSP biedt echter nog niet altijd de benodigde informatie. “Is er iets gewijzigd, heeft een behandelaar medicatie gestopt? Hierin voorziet het LSP nog niet. We verwachten dat dit met de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces (MP9) en het landelijke programma medicatieoverdracht in de keten straks wel goed gaat.”

Uitkomsten enquête

De uitkomsten van de enquête worden binnenkort gedeeld met alle apotheekhoudenden en de huisartsen in Friesland. Wil je meer weten over het gebruik van het LSP of onze praktijktesten? Of wil je weten hoe je veilig kunt mailen met andere zorgverleners? Neem dan contact op met Brigitte Duyvendak of Jouke Spoelstra via telefoonnummer 085-7604076.