Nieuws
19 juli 2023

Evaluatie Kickstart Medicatieoverdracht: aandacht voor implementatiehandboek

Wat ging er goed in de voorbereidende fase van de Kickstart Medicatieoverdracht? En wat kan er beter? We vroegen het de zorgaanbieders die meedoen in de Kickstart Medicatieoverdracht in Friesland.

Om goed voorbereid de Kickstart te kunnen doorlopen is er veel aandacht besteed aan de voorbereiding, oftewel fase 0 van het project. Deze fase is erop gericht om zowel de zorgverlener maar ook de leverancier goed voor te bereiden op de Kickstart. Met z’n allen hebben wij deze fase in maart afgerond. Om deze voorbereiding te toetsen en om goed voorbereid te zijn voor de toekomst hebben we de deelnemers van het samenwerkingsverband gevraagd om een evaluatie in te vullen.

Verbeterpunten

Alle betrokkenen hebben de evaluatie goed en uitgebreid ingevuld. Dat geeft dit het landelijke programma, maar ook GERRIT als de penvoerder van de Kickstart Medicatieoverdracht in Friesland, een goed beeld van de zaken die goed gaan en welke verbeterd kunnen worden.

Implementatiehandboek

Met een aantal punten die de zorgaanbieders hebben genoemd, zijn we direct aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld met de evaluatie van de toepasbaarheid van het implementatiehandboek. De betrokken zorgverleners willen hier dieper op ingaan. Voor deze verdieping benaderen we binnenkort de deelnemers van het samenwerkingsverband om hierin actief mee te denken.

Wat is de Kickstart Medicatieoverdracht?

De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd. In twee regio’s in Nederland werken zorgverleners nú al aan deze implementaties om op die manier ervaring op te doen voor de zorgverleners in de rest van het land. Dat gebeurt via de Kickstart Medicatieoverdracht. GERRIT is penvoerder van de Kickstart Medicatieoverdracht in Friesland. We doen dit samen met zorgverleners: Antonius Sneek, Zorggroep Alliade, GGZ Friesland, Patyna, apotheek de Dokkumer Wâlden en apotheekhoudende huisarts Sûnhûs. Je leest hier meer informatie over de Kickstart.