Nieuws
16 maart 2021

Even voorstellen: projectteam Babyconnect Noord-Nederland

Wie zijn de drijvende krachten achter Babyconnect Noord-Nederland? De projectleiders Nienke Lemstra-Idsardi en Jelle Nutma stellen zich graag aan je voor, net zoals de leden van de projectgroep: Myrna Knol, Dirk Yeb Reitsma, Katja van Groesen, Rinke Pleging en Gerco Jansen.

De projectleiders van Babyconnect Noord-Nederland

nienke lemstra babyconnect projectleiderMijn naam is Nienke Lemstra-Idsardi, geboren en getogen in Friesland en na mijn opleiding hier ook weer komen wonen. Ik heb een achtergrond als technisch geneeskundige. Dit houdt in dat ik ben opgeleid om medische techniek toe te passen in de zorg en hierbij echt een brugfunctie te hebben tussen de patiënten en medici enerzijds en de techneuten anderzijds. Sinds anderhalf jaar werk ik nu bij GERRIT als projectleider zorginnovatie.

Ik vind het een uitdaging om de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling, maar ook met cliënten te verbeteren en stappen vooruit te zetten. Een goede oplossing is echter niet alleen een werkende technische oplossing, maar moet echt meerwaarde bieden voor zorgverleners (en cliënten), makkelijk mee te werken zijn en ook goed ingebed zijn in het zorgproces. We gaan er daarom ook voor om in het project Babyconnect Noord-Nederland een goede oplossing neer te zetten voor de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Ik kijk er naar uit om hier samen met Jelle, de projectgroep, maar vooral ook met alle deelnemende partijen aan te werken!

Jelle nutma ROS FrieslandIk ben Jelle Nutma. Ik ben al vele jaren werkzaam in de gezondheidszorg. In al mijn functies heb ik altijd te maken gehad met het onderwerp dossiervoering en informatie uitwisseling. Nu ook in mijn functie als adviseur werkzaam bij ROS Friesland. Het werk binnen de gezondheidszorg bestaat voor veruit het grootste gedeelte uit communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënten en tussen zorgverleners onderling. Dat is in de geboortezorg niet anders.

Babyconnect geeft een heel mooie gelegenheid om de kwaliteit van communicatie en informatie-uitwisseling op een hoger niveau te brengen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de zorg aan zwangeren en jonge moeders. Ik ben erg ingenomen met het feit dat we hier in het noorden met zoveel spelers uit de geboortezorg samen met RSO Gerrit en ROS Friesland aan mogen werken in de komende jaren.

Leden van de projectgroep

Myrna KnolIk ben Myrna Knol, verloskundige en ik word blij van innovatieve projecten die maatschappelijke meerwaarde hebben. Babyconnect valt hier natuurlijk bij uitstek onder. Ik hoop bij te dragen met mijn kennis van projectmatig werken, en dat het maar een groot succes mag worden.

 

 

 

Dirk Yeb ReitsmaMijn naam is Dirk Yeb Reitsma. Ik ben werkzaam in Tjongerschans Ziekenhuis. Ik werk daar als manager in het Vrouw, Moeder en Kind centrum. Vanuit die hoedanigheid ben ik ook nauw betrokken bij ons VSV: Middenin.
Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en heb jaren gewerkt als verpleegkundige in o.a. het MCL.
Mijn motivatie om in de projectgroep van Babyconnect te participeren is geënt op een aantal thema’s:

  1. Een onderdeel van onze visie in Tjongerschans, als in ons VSV is dat we ‘Sterk in verbinding’ zijn en de ‘Juiste Zorg, op de Juiste plek organiseren’. Vanuit die visie proberen we dagelijks vorm te geven aan onze zorg. Ik denk dat digitale gegevensuitwisseling daarbij een cruciaal element is. Om de zorg op de juiste plek te organiseren, heb je als professional informatie nodig. Babyconnect kan daarin ondersteunen.
  2. Een belangrijk ander punt is de regie van de cliënt. Met Babyconnect stellen we de cliënt in staat om zelf te bepalen welke informatie, wanneer met wie wordt gedeeld.

Katja van GroesenIk ben Katja van Groesen, sinds 15 jaar betrokken bij VSV Sneek-NOP en daarnaast voorzitter van Stichting Centering Nederland en relatiebeheerder voor de VAG (Verloskunde Academie Groningen). Ik ben in heel veel verschillende functies zowel in werk als in vrijwillige functies betrokken geweest bij gegevensanalyse en-opslag en gegevensoverdracht.

Vandaar ook mijn interesse in Babyconnect. Babyconnect is een mooie manier om cliënten meer te betrekken bij hun zorg en tegelijkertijd voor zorgverleners de dossiervorming te verbeteren.

Rinke PlegingIk ben Rinke Pleging. Als verloskundige in de eerste lijn werk ik al meer dan 30 jaar met hart en ziel voor de beste begeleiding van moeder en kind. Helaas gaat er (nog steeds) veel tijd zitten aan het verkrijgen, verwerken en versturen van alle informatie rondom de zwangerschap. En zonder deze informatie is er geen goede begeleiding mogelijk. Babyconnect lijkt mij het programma waarbij ik vanuit mijn eigen vertrouwde programma alle info kan delen met en kan krijgen van alle ketenpartners rond de zwangerschap. Geen onduidelijkheid, geen ergernis, geen tijdverlies.

Natuurlijk heb ik vragen over hoe het er definitief uit zal zien, wat het gaat kosten, wanneer het klaar is etc. Maar ik heb vertrouwen in de begeleiders en verwacht dat er een goede, betaalbare (baby)connectie tot stand gebracht wordt.

Gynaecoloog Gerco JansenIk ben Gerco Jansen, gynaecoloog in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en tevens voorzitter van VSV Middenin. In mijn dagelijks werk zie ik de voordelen van digitale gegevensuitwisseling waarbij de gegevens snel en compleet aangeleverd worden. Babyconnect zie ik als een mogelijkheid dit naar een hoger niveau te tillen waarbj zowel de client als zorgverlener beschikken op het juiste moment over de juiste en meest actuele informatie. Ik ben dan ook blij dat we dit met de aangrenzende VSV’s in Zwolle en Sneek kunnen doen om zo de zorg nog beter te kunnen maken. Ik hoop dat Babyconnect ons hierin gaat helpen. Ik heb er wel zin in!