Nieuws
09 april 2024

Fax verdwijnt op 1 mei definitief uit Het Ommelander Ziekenhuis, Martiniziekenhuis en Treant

Het Ommelander Ziekenhuis, Martiniziekenhuis en Treant stoppen vanaf 1 mei met faxen. Verstuur je nog faxen naar één van deze zorginstellingen of ontvang je nog faxen? Houd er dan rekening mee dat dit per 1 mei niet meer mogelijk is.

Waarom niet meer faxen?

De zorgsector is de laatste sector in Nederland die nog structureel gebruikmaakt van de (e-)fax voor het uitwisselen van gegevens. Faxen sluit echter niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. In het Ommelander Ziekenhuis, Martiniziekenhuis en Treant wordt bijna niet meer traditioneel gefaxt, maar veel afdelingen maken nog wel gebruik van de (e-)fax. Dat kan vanaf 1 mei 2024 niet meer.

Het alternatief voor de fax: hoe ontvang of verstuur ik patiëntinformatie vanaf 1 mei?

Fax jij nog naar het Ommelander Ziekenhuis, Martiniziekenhuis en Treant? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen het ziekenhuis om de alternatieven te bespreken.

Wat is Faexit?

Het uitfaseren van de (e-)fax is een noodzakelijke stap in het kader van de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Om dit voor elkaar te krijgen is er een landelijk project gestart met de naam ‘Faexit’. Dit project heeft een regionale aanpak. Alle ziekenhuizen, huisartsen en apotheken in de regio Groningen, Friesland en Drenthe worden benaderd om te stoppen met faxen en over te stappen op digitaal veilige alternatieven. GERRIT ondersteunt de zorgaanbieders bij Faexit.

Ook stoppen met faxen? GERRIT helpt!

Stop jij ook met het versturen en ontvangen van de fax? Op deze manier werken wij samen aan een veilig en efficiënt alternatief voor de fax. Wil je meer weten? Neem dan contact op met GERRIT: 085-7604076.