Nieuws
09 december 2021

Financiering voor Kickstart Medicatieoverdracht

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het amendement dat is ingediend door een aantal Kamerleden voor het vrijmaken van financiering voor de Kickstart Medicatieoverdracht. Een belangrijke stap voor de zorg op weg naar goede en complete elektronische overdracht van medicatiegegevens in de keten. Dankzij het vrijkomen van deze financiering kan op korte termijn de Kickstart Medicatieoverdracht van start gaan. Naar verwachting wordt de subsidieregeling in januari gepubliceerd.

Informatiebijeenkomsten

Na publicatie van de subsidieregeling volgt op samenvoormedicatieoverdracht.nl een online toelichting op het plan van aanpak en het beleidskader van de Kickstart. Eind januari worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. De bijeenkomsten per doelgroep zijn twee keer in week 4. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud en opgeven voor de bijeenkomsten is nu al mogelijk.

Informatiebijeenkomst Kickstart voor zorgaanbieders

  • Maandag 24 januari van 11.00 – 12.30 uur of
  • Donderdag 27 januari van 16.00 – 17.30 uur

Informatiebijeenkomst Kickstart voor ICT-leveranciers

  • Dinsdag 25 januari van 16.00 – 17.30 uur of
  • Donderdag 27 januari van 11.00 – 12.30 uur

Informatiebijeenkomst Kickstart voor penvoerders

  • Maandag 24 januari van 16.00 – 17.30 uur of
  • Dinsdag 25 januari van 11.00 – 12.30 uur

Mocht je nog vragen hebben over de informatiebijeenkomsten, mail deze dan naar medicatieoverdracht@nictiz.nl. Voor overige vragen over het programma Medicatieoverdracht kun je contact opnemen met Brigitte Duyvendak, projectapotheker bij GERRIT.

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

Aantonen dat de Informatiestandaard Medicatieproces 9 in de praktijk werkt in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Dat is kort gezegd wat het programma Medicatieoverdracht wil testen in een zogeheten Kickstart. GERRIT is, net zoals de andere RSO’s, volop betrokken bij het landelijk programma. Wil je ook dat er een Kickstart Medicatieoverdracht komt in Noord-Nederland? Meld je bij onze projectapotheker Brigitte Duyvendak.

Waarom Informatiestandaard medicatieproces 9 (MP9)?

Een compleet en kloppend AMO (Actueel Medicatie Overzicht) op het juiste moment beschikbaar voor alle zorgverleners. Met de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces 9 komt dit eindelijk binnen handbereik. Dat betekent een enorme winst voor zorgverleners: geen extra werk meer om het medicatiebeeld van de patiënt compleet en actueel te krijgen. Daarnaast vermindert dit de kans op medicatiefouten drastisch. De komende jaren staat er veel te gebeuren voor zorgverleners: samen implementeren we de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht:

  • Medicatieproces
  • Labwaarden voor medicatie
  • Contra-indicaties en Overgevoeligheden

Testen voorafgaand aan brede uitrol

Voordat alle zorgverleners hiermee aan de slag gaan, willen we de informatiestandaarden eerst uitgebreid toetsen in de praktijk: in de Kickstart dus. Het programma Medicatieoverdracht organiseert en begeleidt de Kickstart, GERRIT kan als Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) een coördinerende rol vervullen. Belangrijk, want wij delen de opgedane kennis en ervaring met al onze participanten, zodat we de hele noordelijke regio kunnen helpen. Daarnaast delen we de kennis en ervaringen met onze collega-RSO’s in andere delen van het land.

GERRIT ondersteunt de regio Friesland, Groningen en Drenthe al jaren – en op verschillende manieren – met de verbetering van medicatieoverdracht. Het is al jaren één van de prioriteiten binnen de participantenraad. In het project Tegearre Tûk (Fries voor ‘samen slim’) hebben we in samenwerking met zorgverleners in de regio Zuidwest-Friesland al veel ervaring opgedaan. Bijvoorbeeld rondom het herinrichten van werkprocessen in de keten, gericht op de nieuwe richtlijn Medicatieoverdracht en in voorbereiding op de komst van de Informatiestandaard Medicatieproces. Je vindt hier meer informatie over Tegearre Tûk.

In de Kickstart worden de registratiesystemen van zorgaanbieders aangepast, getoetst en in gebruik genomen door eerste gebruikers. De zorgaanbieders passen de werkprocessen aan volgens de richtlijn. De leerervaringen van de Kickstart gebruiken we voor eventuele bijstelling van de informatiestandaard en een efficiënte brede implementatie.