Nieuws
30 mei 2024

Friza: van plan naar werkagenda

Welke thema’s zijn randvoorwaardelijk voor de IZA-transformatie? En welke projecten lopen er al of zitten eraan te komen? GERRIT is samen met Michel Evers van De Friesland regionale trekker voor de Friza (Friesland Integraal Zorg Akkoord) werkagenda digitalisering en inventariseert wat er nodig is om de afspraken uit het regioplan om te zetten naar een concrete werkagenda.

Michel Löhr, manager Relaties en Businessontwikkeling bij GERRIT, vertelt: “De werkagenda digitalisering heeft een aantal thema’s. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving en landelijk beleid, zoals de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) en het IZA uitvoeringsakkoord, afsprakenstelsels zoals Twiin en architectuur-principes zoals CumuluZ en Health-RI. Ook regionale thema’s krijgen een plek in de werkagenda. Denk hierbij aan netwerkzorg, MDO’s en zorgcoördinatie.”

Van zorg naar gezondheid door versterken van de mienskip

De werkagenda is een praktische vertaling van het regioplan. Het regioplan Friesland maakt inzichtelijk wat de komende jaren nodig is om ook in de toekomst zorg voor alle inwoners van Friesland beschikbaar en toegankelijk te houden. De rode draad in alle opgaven is het versterken van de mienskip (de gemeenschap, de onderlinge verbondenheid die wordt ingezet om de gemeenschap te beschermen), de sociale basis en het inzetten op preventie.

De vier belangrijkste opgaven voor Friesland zijn:

  • Kansrijk opgroeien en gezond leven
  • Gezond ouder worden
  • Mentale gezondheid en veerkracht
  • Toekomstbestendige medisch specialistische zorg (MSZ)

Vijf fundamenten

Deze vier opgaven hangen nauw met elkaar samen. Het is dus zaak dat de verschillende betrokkenen in Friesland op het gebied van zorg & welzijn met elkaar samenwerken. Binnen het Friese regioplan zijn daarom vijf fundamenten geformuleerd die voor elke opgave een essentiële rol spelen. Deze fundamenten zijn:

  • Versterken sociale basis
  • Versterken eerste lijn
  • Arbeidsmarkt
  • Digitalisering
  • Inwonerparticipatie & bewustwording

GERRIT is trekker voor de werkagenda digitalisering, dit werk past bij onze platformrol. Digitalisering is een van de belangrijkste fundamenten in de verschillende transitieplannen en het meest cruciale middel om te komen tot transformaties. We zijn ook betrokken bij de digitaliseringsplannen in Drenthe en zoeken de afstemming in Groningen. Hiermee proberen we de bovenregionale samenwerking te borgen.

Integraal Zorgakkoord

Het opstellen van een regioplan is een afspraak uit het integraal Zorgakkoord (IZA) dat in 2022 is ondertekend door allerlei partijen uit het zorglandschap. Met als doel om per regio te bepalen welke opgaven het belangrijkste zijn om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft voor de mensen die dat nodig hebben. Door de dubbele vergrijzing en het tekort aan arbeidscapaciteit is de manier waarop we de zorg nu hebben georganiseerd niet meer houdbaar. Je vindt hier het regioplan Friesland.