Nieuws
28 maart 2024

GERRIT Podium: ‘Digitalisering onmisbare sleutel voor transformatie’

Transitie door middel van IZA-plannen? Digitalisering is één van de onmisbare sleutels om daadwerkelijke verandering te realiseren! Dat was één van de conclusies van het GERRIT Podium van afgelopen dinsdag.

Hieronder vind je nog vijf belangrijke takeaways van dit GERRIT Podium:

1 Afstemming op inhoud

Vergeet de inhoud niet. Afspraken zijn niet alleen op technisch vlak nodig, minstens zo belangrijk – of beter gezegd: leidend – zijn de zorginhoudelijke afspraken en het vertrouwen in elkaars gegevens.

2 Lef & leiderschap

Voor daadwerkelijke verandering is lef & leiderschap nodig. En dat betekent dat er soms onpopulaire beslissingen moeten worden genomen of dat organisaties (of bestuurders) over hun eigen schaduw moeten durven en kunnen stappen.

3 Regierol voor RSO’s en RSO Nederland

Regie is noodzakelijk. Dankzij de IZA-gelden ontstaan er vele mooie initiatieven. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkelingen interoperabel zijn? Hoe haken de plannen van Twente aan op die van Noord-Nederland? En wat gebeurt er in Zuid-Limburg of Amsterdam waar ook de rest van het land iets aan heeft? RSO’s en RSO Nederland hebben hierin een belangrijke (regie)rol om initiatieven bij elkaar te brengen en bijvoorbeeld te zorgen voor de juiste regionale én landelijke architectuur. Zodat databeschikbaarheid niet ophoudt bij de grenzen van een regio.

4 Eenheid van taal

We hebben eenheid van taal nodig. Digitalisering is een belangrijke sleutel en eenheid van taal hoort daarbij. Snomed, FHIR en generieke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld #mitz) helpen hierbij.

5 Vertrouwen door afsprakenstelsels

Afsprakenstelsels, zoals bijvoorbeeld Programma-Twiin, helpen ons bij het vertrouwen én bij versnelling van digitale gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid. Er is nog veel werk aan de winkel en veel transformatie- en regioplannen zijn ambitieus. Samenwerken en goede afstemming óver de sectoren heen is daarom noodzakelijk.