Nieuws
20 april 2023

GERRIT Podium IZA: niet allemaal zelf het wiel uitvinden maar elkaar vinden in de regio

We moeten niet allemaal zelf het wiel gaan uitvinden en elkaar vooral weten te vinden in de regio. Dat was kort samengevat de algemene opvatting van de aanwezigen bij het GERRIT Podium over het Integraal Zorg Akkoord( (IZA).

Samen werken aan gezonde zorg. Dat is de titel van het IZA, maar hoe gaan we dat eigenlijk doen met elkaar in de Noordelijke regio? Tijdens het GERRIT Podium van woensdag 19 april waren we te gast bij onze participanten zorgverzekeraar De Friesland. Met een prachtig uitzicht over de stad Leeuwarden kregen de aanwezigen een inkijkje in wat er gaande is in de regio.

Michel Löhr, Manager Relaties en Businessontwikkeling bij GERRIT opende de bijeenkomst en nam de aanwezigen kort mee in een aantal aandachtspunten van het IZA rondom digitalisering.

Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg & innovatie bij Zilveren Kruis en tevens lid Taskforce Zorgcommunicatie en lid IZA Transformatiegelden-tafel Zilveren Kruis, gaf een presentatie over hoe de zorgverzekeraar omgaat met ingediende plannen in het kader van de IZA transformatiegelden. “Er is in ons zorgstelsel nog veel ruimte voor verbetering. Het IZA zet veel meer in op preventie.”

‘Schakel onze hulp in’

Huijsman houdt zich onder meer bezig met de zogeheten ‘snelle toets’: de beoordeling van korte voorstellen met daarin de essentie van de gewenste impactvolle transformatie en de daarop volgende beoordeling van daadwerkelijke plannen. “De snelle toets is ‘wat’ een coalitie wil bereiken, het plan gaat in op ‘hoe’ de transformatie bereikt moet worden.” Hoewel de verzekeraars momenteel bedolven worden onder snelle toetsen deed Huijsman toch de oproep om vooral de hulp in te schakelen van de zorgverzekeraars: “Aarzel niet om contact op te nemen zodat je een zo goed mogelijke aanvraag kunt doen.”

De zorg anders organiseren

De Santeon-ziekenhuizen van Nederland hebben de snelle toets al doorstaan. Harry Mouris, implementatiemanager bij Martiniziekenhuis, vertelde meer over de ideeën van de Santeon-ziekenhuizen, waar Martiniziekenhuis ook onderdeel van is. De ziekenhuizen zetten onder meer in op thuismonitoring onder de naam ‘zorg bij jou’ (voorheen Santeon thuis). “We moeten iets doen om de zorg anders te organiseren. We rennen als het ware als een stel lemmingen met z’n allen naar de klif, dat kán niet goed gaan.”

Zorg bij jou

Zorg bij jou richt zich in eerste instantie op drie zorgpaden, bedoeling is om in september daar weer drie zorgpaden aan toe te voegen etc. “Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. We willen echt een geïntegreerde oplossing neerzetten in plaats van een puntoplossing.” Het hele plan richt zich dan wel op digitalisering, maar is volgens Mouris vooral een veranderkundig traject: “Het vraagt een andere denkwijze, van de patiënt maar zeker ook van de zorgmedewerker.” Mouris gaf aan dat momenteel gewerkt wordt aan de daadwerkelijke indiening van het transformatieplan. Daarin moet de regionale samenwerking nog meer vorm krijgen. Vanuit de zaal kwamen juist daar ook meerdere vragen over, bijvoorbeeld van VVT-instellingen uit het verzorgingsgebied van het Martiniziekenhuis.

Sytze Jan Geertsma, consultant bij DiVetro, presenteerde de plannen die 14 Friese VVT-organisaties hebben rondom transformatie. Zo zijn de ervaringen uit de VIPP-regeling InZicht, ervaringen uit de Kickstart Medicatieoverdracht leerpunten voor toekomstige ontwikkelingen. “De IZA-doelstellingen staan centraal, maar we maken een soort ‘keuzemenu’ voor de aangesloten instellingen. En we definiëren trekkers en volgers. Sommige organisaties zijn al verder op een aantal digitaliseringen of hebben hier meer capaciteit voor. Ervaringen die zij opdoen kunnen dan door de volgers weer gebruikt worden bij implementatie in hun eigen organisatie.

Hybride zorg in de huisartsenpraktijk

Sanne Winius, projectleider Zorg op afstand bij Ketenzorg Friesland, sloot het GERRIT Podium af met een presentatie over hybride zorg in de huisartsenpraktijk. “Honderd huisartsenpraktijken in Friesland werken al met Zorg op afstand. Patiënten waarderen dit enorm zo is uit een enquête gebleken. Zorgmedewerkers zijn er nog iets minder positief over.” Winius liet verder zien dat Ketenzorg meewerkt aan één van de usecases binnen PGO Netwerk Noord, rondom COPD-patiënten. In deze usecase wordt de app MonitAir ingezet, deze app kan longaanvallen voorspellen. “COPD-patiënten hebben aangegeven hierdoor meer kwaliteit van leven te ervaren. Als de app ‘groen licht’ aangeeft, geeft dit de patiënt het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld naar buiten te gaan.”

Het is de bedoeling een digitaal zorgpad te ontwerpen voor COPD-patiënten/ “Innoveren kost tijd, dat hebben we in deze usecase gemerkt en wil ik ook echt meegeven aan de aanwezigen.” De wens is om vanuit PGO Netwerk Noord door te kunnen bouwen aan de infrastructuur, het burgerdomein aan te laten sluiten en het COPD-zorgpad als voorbeeld te kunnen laten dienen voor andere digitale zorgpaden.