Nieuws
17 maart 2022

GERRIT Podium verwijzen & overdragen

Pilots, toekomstwensen en krakende systemen

Wat zijn de voordelen of nadelen van het gebruik van twee verwijssystemen – Point en ZorgDomein – in de regio? Wat wordt er getest bij de verwijspilot in de regio Dokkum? En hoe kan big data en AI helpen om patiënten zo snel mogelijk geplaatst te krijgen in een zorginstelling van hun keuze? Deze onderwerpen en meer kwamen aan bod bij het GERRIT Podium ‘verwijzen & overdragen’ van dinsdag 15 maart 2022.

Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT, startte de bijeenkomst met een korte schets van waar het eigenlijk om draait bij ‘verwijzen & overdragen’, namelijk alle situaties waarin patiënten van de ene naar de andere zorgaanbieder gaan. ” Hodes gaf daarna een korte toelichting op de samenhang tussen het landelijk afsprakenstelsel Twiin en Nuts.

Logistiek proces bij transfers bespoedigen

Alice Vloet, netwerkmanager van ZorgnaZorg, gaf een presentatie over de stand van zaken bij ZorgnaZorg, de coöperatie in Groningen die is opgericht om het logistieke proces bij transfers te ondersteunen en bespoedigen. Sinds februari 2021 maakt ZorgnaZorg gebruik van het verwijssysteem Point. “We zijn gefaseerd gestart met Point. We werken verschillende scenario’s uit in businesscases om te zien of het daadwerkelijk meerwaarde heeft om extra modules af te nemen, zoals bijvoorbeeld het rechtstreeks aanmelden. Het invoeren van gegevens van elke cliënt kost nu ongeveer 8 tot 10 minuten, we verwachten dat dit efficiënter kan.”

Meer inspraak vanuit de zorg

Bea Klompmaker, adviseur bij RSO Friesland vervolgde het programma met een presentatie over de pilot Verwijzen in de regio Dokkum. Opdrachtgever is de Stichting Verwijzen, bestuurders van de brancheverenigingen NFU, NVZ, SAN, GGZ, ZKN, RSO Nederland nemen zitting met LHV en InEen in Raad van Advies. De huidige verwijsapplicatie die huisartsen gebruiken – ZorgDomein – kent zowel voor- als nadelen, zoals bijvoorbeeld weinig inspraak vanuit de zorg op de (door)ontwikkeling van de applicatie.

Twee systemen in één regio

Sandra van der Geer, Servicemanager bij Sleutelnet, vertelde hoe zorgverleners in de regio Leiden omgaan met verwijzen en overdragen. Sleutelnet is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) van Zuid-Holland-Noord. In die regio worden zowel ZorgDomein gebruikt als Point. “Sinds 2013 werken we met ZorgDomein. De vraag kwam vanuit de VVT: kunnen we de verwijzingen vanuit huisartsen digitaliseren? Het bereiken van consensus was nog een flinke uitdaging.” Sleutelnet is contractpartner en neemt ZorgDomein af voor de gehele regio. Zij zorgt ook voor leveranciersmanagement en monitoring van de dienst. Datzelfde doet Sleutelnet voor Point, dat in de regio wordt gebruikt als verwijsapplicatie van ziekenhuizen naar VVT. Voor beide verwijssystemen zijn gebruikersgroepen opgezet.

Krakend systeem en AI

Robert Thijssen, adviseur bij Sigra, sloot het GERRIT Podium af met een presentatie over Dolce Vita. Dat staat voor ‘Data-driven Optimization for a Vital Elderly Care System’. Samen met Amsterdam UMC, CWI (Centrum Wiskunde en Informatica), VU (Vrije Universiteit) en AHTI (Amsterdam Health & Technology Institute) gaat Sigra aan de slag om de knelpunten aan te pakken in de zorglogistiek rondom kwetsbare ouderen. “We kennen allemaal de uitdagingen voor
de komende jaren in de acute zorg. Over 10 jaar zijn er 60 procent meer ouderen en stijgt ook de acute zorg met 40 procent. Kortom: ons huidige systeem kraakt.”

Meer weten?

Wil je meer weten over verwijzen en overdragen of heb je een vraagstuk op dit gebied? Neem dan contact op met GERRIT. We denken graag met je mee! Je bereikt ons via telefoonnummer 085-76904076 of per mail.