Nieuws
15 juni 2021

Goede medicatiebewaking begint bij inzage in labwaarden

Actuele laboratoriumwaarden zijn cruciaal bij de bewaking van medicatieveiligheid van de patiënt.

Artsen moeten sinds een aantal jaren afwijkende uitslagen van laboratoriumonderzoek, zoals nierfunctie en kalium- en natriumspiegels, actief verstrekken aan de apotheek.. Zonder labwaarden kunnen apothekers geen medisch-farmaceutische beslisregels (mfb’s) inzetten voor medicatiebewaking.

Reden van voorschrijven

Artsen vermelden bij 23 geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het recept. De 23 geneesmiddelen hebben meerdere indicaties in uiteenlopende doseringen én een smalle therapeutische breedte of risico op ernstige bijwerkingen In de Geneesmiddelenwet is bepaald dat apothekers de reden van voorschrijven en laboratoriumwaarden nodig hebben om op een adequate manier medicatiebewaking uit te voeren.

Welke labwaarden ontvang je met Lab4Apo?

Met Lab4Apo van ZorgMail krijg je minimaal de hieronder genoemde (wettelijke) laboratoriumwaarden in het AIS:

  • Kreatinineklaring; (berekende)
  • Kalium;
  • Natrium;
  • Spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte;
  • PT-INR;
  • Farmacogenetische parameters.

Ketentesten

Om er zeker van te zijn dat de klinisch chemische waarden vanuit Certe op de juiste plek en juiste manier zichtbaar zijn in het informatiesysteem van de apotheek, hebben Certe en ZorgMail in de afgelopen periode verschillende ketentesten uitgevoerd bij verschillende AIS-leveranciers.

Aanmelden voor Lab4Apo

Wil je meer weten over Lab4Apo? Kijk dan hier of meld je direct aan.

Krijg je liever eerst meer informatie? Bel gerust met onze Servicedesk, we beantwoorden graag jouw vragen. Je bereikt ons via telefoonnummer 085-7604076.