Nieuws
05 november 2022

Herziening NEN 7510 – GERRIT behartigt belangen zorgaanbieders

De norm NEN 7510 – dé norm die zich richt op ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ – wordt herzien. GERRIT vertegenwoordigt zorgaanbieders uit de regio in de werkgroep herziening NEN 7510.

Zoveel mogelijk de belangen van de zorgaanbieders uit de regio behartigen

NEN 7510 is, sinds de eerste publicatie in 2004, een begrip voor informatiebeveiliging in de zorg. Naast het periodieke onderhoudsmoment van vijf jaar, vormen ook de herziening van de normen ISO 27002, 27001 en 27799 aanleiding voor de herziening. NEN 7510 richt zich zowel op zorgaanbieders als op verwerkers van persoonlijke gezondheidsinformatie die zich hiervoor kunnen laten certificeren. NEN is centraal beheerder voor het certificatieschema NCS 7510 dat onder accreditatie is. Parallel aan de herziening van de norm wordt ook het certificatieschema herzien waarin de eisen aan de certificatie-instellingen en het certificatieproces zijn vastgelegd.

Bij normontwikkeling is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen mee kunnen doen. Zorgaanbieders, ICT-leveranciers (in de rol van verwerker van persoonlijke gezondheidsinformatie), vertegenwoordigers van zorggebruikers- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, adviesbureaus en certificerende instellingen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan het traject.

Rol van GERRIT voor de regio

GERRIT hecht grote waarde aan goede en werkbare informatiebeveiliging in de zorg. Daarom zijn wij betrokken bij de werkgroep herziening NEN 7510. Nico van Bergen Bravenboer, coördinator Informatiebeveiliging en kwaliteit bij GERRIT legt uit: “Wat ik kan doen is de belangen behartigen (voor zover mogelijk) van zorgaanbieders in de regio die dit belangrijk vinden voor de normontwikkeling.” Heb je vragen over de herziening van de norm of wil je dat GERRIT jouw belangen waar mogelijk behartigt bij de herziening? Neem dan contact op met Nico van Bergen Bravenboer via telefoonnummer 085-7604076 of stuur een mail.