Nieuws
19 april 2022

Herzieningsaanvraag Babyconnect goedgekeurd

De herzieningsaanvraag van Babyconnect Noord-Nederland is goedgekeurd. In 2021 breidde Babyconnect Noord-Nederland uit met een aantal nieuwe verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Om de nieuwe samenstelling officieel te maken, dienden we eind december 2021 een herzieningsaanvraag in bij VWS. Deze herziening is uiteindelijk op Goede Vrijdag goedgekeurd.

Per aangesloten VSV krijgt het programma Babyconnect Noord-Nederland een vast subsidiebudget, met twee extra VSV’s hebben wij dus een uitbreiding van de subsidie om dit project tot een succes te kunnen brengen op grotere schaal. Dit houdt dus ook in dat VSV’s SHE en Assen nu officieel mee tellen voor de resultaatverplichting naar VWS.

Wat is Babyconnect?

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Het programma richt zich op gebruiksvriendelijke informatie uitwisseling tussen de zwangere en de zorgverleners met een PGO en uitwisseling tussen de zorgverleners onderling. Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg.

Rol GERRIT

GERRIT heeft voor drie van de Friese verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) en het VSV Zwolle de technisch inhoudelijke projectleiding. Daarnaast hebben ook het VSV rondom ziekenhuis Treant (VSV Stadskanaal, Hoogeveen, Emmen) en VSV Assen zich aangesloten bij Babyconnect Noord-Nederland. We voeren dit project uit in samenwerking met onze participant ROS Friesland.