Nieuws
30 juni 2020

Intentie samenwerking GERRIT en HINQ

Intentie samenwerking GERRIT en HINQ

GERRIT heeft het serieuze voornemen om voor Noord-Nederland de rol van regionale DVZA te gaan invullen (zie verderop over de rol van de DVZA). Achtergrond zijn de vraagstukken vanuit de zorg om aan te sluiten op het MedMij-stelsel en de ambities van PGO Netwerk Noord. Voor de invulling van deze rol heeft GERRIT de intentie uitgesproken om hierin nauw te gaan samenwerken met de digitale zorgnetwerk coöperatie HINQ. In de komende weken zullen beide partijen de samenwerking verder invullen en ook in gesprek gaan met regionale zorgaanbieders om deze te interesseren voor deze samenwerking.

Over GERRIT

Wij zijn GERRIT, verbinder van zorg. GERRIT is de regionale samenwerkingsorganisatie van zorgaanbieders op het gebied van ICT. Wij helpen de zorgaanbieders in Noord-Nederland bij al hun vraagstukken omtrent het digitaal uitwisselen van zorggegevens, zowel met andere zorgverleners als met patiënten. Wij organiseren hiervoor de samenwerking, realiseren projecten en bieden communicatiediensten. GERRIT is penvoerder voor het consortium PGO Netwerk Noord.

Over MedMij en de rol van DVZA

MedMij ontwikkelt en beheert het afsprakenstelsel voor de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Binnen dit afsprakenstelsel zijn er twee domeinen: het persoonsdomein en het zorgaanbiedersdomein. In het persoonsdomein krijgt de zorggebruiker (patiënt, cliënt of burger) toegang tot zijn eigen omgeving, namelijk de PGO via een dienstverlener persoon (DVP). Vanuit de PGO kan de zorggebruiker de informatie die zorgverleners over hem hebben vastgelegd in hun zorgsystemen opvragen of juist informatie delen met de zorgverlener.
DVZA’s hebben binnen het MedMij Afsprakenstelsel de zorgaanbieders (ZA) als klant en zorgen ervoor dat de gezondheidsgegevens die door de zorgaanbieder zijn opgeslagen, uitgewisseld kunnen worden met de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) van een patiënt.
(Bron: MedMij)

Over HINQ

HINQ is een (digitale) Zorgnetwerk coöperatie. HINQ wil als zorginstelling zonder winstoogmerk, schotloze netwerkzorg mogelijk maken en (digitale) zorginnovaties versnellen. Daartoe heeft HINQ een brede toelating van zorg gekregen (zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg). HINQ heeft het uitgebreide kwalificatie-, acceptatie- en NEN7510 proces van MedMij succesvol afgerond. HINQ is gekwalificeerd als Dienst Verlener Zorg Aanbieder (DVZA) binnen het MedMij stelsel om (medische) informatie te ontsluiten vanuit ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, VVT, laboratoria, therapeuten etc. Hierdoor kan HINQ GERRIT ondersteunen in de ambitie om een regionale DVZA te vervullen. Ieder lid van HINQ krijgt toegang tot de Zorg Netwerkomgeving (ZNO). Met de ZNO kunnen zorgprofessionals schotloos samen werken, de reis van de patiënt ondersteunen m.b.v. digitale zorgprogramma’s, zorg op afstand verlenen (monitoring, beeldbellen) en natuurlijk informatie veilig uitwisselen in het zorgnetwerk en met de patiënt.
Meer informatie over HINQ