Interview
21 augustus 2023

Interview: ‘Elektronisch voorschrijven op basis van compleet medicatieoverzicht is minder foutgevoelig’

Waarom is het voor ouderpsychiater Yvonne Timmer werkzaam bij Van Andel (onderdeel GGZ Friesland) zo belangrijk om een compleet medicatieoverzicht te hebben? Ze vertelt er meer over in haar interview.

Binnen de ouderenpsychiatrie zijn er veel specialisten die over één patiënt gaan, dus er is meer kans op fouten bij de medicatieoverdracht van de ene specialist naar de andere.

“Ik heb meegemaakt dat een patiënt een antidepressivum had en een tekort aan zout ontwikkelde door de combinatie met een bloeddruktablet. Dat was dus niet goed gecontroleerd of er is ergens een fout in de medicatieoverdracht geslopen. Zoiets is te voorkomen met elektronisch voorschrijven en met de beschikbaarheid van het complete medicatieoverzicht van een patiënt.” Daarom doet Van Andel sinds oktober 2022 mee aan de Kickstart Medicatieoverdracht. Dit is een project waarin een beperkte groep zorgaanbieders het uitwisselen van medicatiegegevens in de keten beproeft. Penvoerder en dus aanspreekpunt van het Kickstartproject in Friesland is stichting GERRIT.

Je vindt hier het volledige interview met Yvonne.

Wat doen we in de Kickstart Medicatieoverdracht

Als eerste regio is GERRIT – net als onze collega’s van Stichting Rijnmond – samen met zorgverleners en hun leveranciers in oktober 2022 gestart met de implementatie van medicatieoverdracht. Dit op basis van de nieuwe landelijke informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten.  

Zorgverleners in de keten hebben niet altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht. Er is in het zorgproces nog veel handwerk nodig om het overzicht zo goed mogelijk te krijgen. Dat is duur en doet extra aanslag op de toch al schaarse zorgcapaciteit. Daarnaast levert dit een gevaar op voor patiënten: jaarlijks zijn er nog steeds duizenden (her)opnames in het ziekenhuis vanwege het ontbreken van de juiste medicatiegegevens.

Met de implementatie van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 krijgen zorgverleners wel op geautomatiseerde wijze altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht.

Wil je meer weten over Kickstart Medicatieoverdracht? Kijk op onze projectpagina en neem gerust contact op met onze collega’s Bea Klompmaker (projectleider) of Brigitte Duyvendak (projectapotheker) via telefoonnummer 085-7604076.