Interview
24 oktober 2023

Interview: ‘Het moet niet alleen werken, maar ook werkbaar zijn’

Over een paar weken testen zorgverleners binnen de Kickstart Medicatieoverdracht voor de eerste keer de nieuwe software. Jan-Dennis de Graaff van Rijnmondnet en Brigitte Duyvendak van GERRIT zijn als testcoördinator van de twee betrokken regio’s druk bezig met de voorbereidingen.

Sinds oktober 2022 beproeven 13 zorgaanbieders, 8 leveranciers van 10 zorginformatiesystemen en 3 leveranciers van PGO’s (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen) de uitwisseling van medicatiegegevens binnen de Kickstart Medicatieoverdracht. De softwareleveranciers bouwen de informatiestandaard Medicatieproces 9 in, waardoor zorgverleners meer en beter medicatiegegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Dit gebeurt in twee regio’s onder aanvoering van twee RSO’s: in regio Rijnmond trekt RSO RijnmondNet de kar, in Friesland is dat RSO GERRIT. De ervaringen uit de Kickstart gebruikt het programma Medicatieoverdracht bij de brede uitrol naar alle softwareleveranciers en zorgaanbieders die met medicatie te maken hebben.

Testscripts

De eerste testdagen zijn inmiddels achter de rug. Tijdens deze dagen kwamen alle deelnemende softwareleveranciers, vertegenwoordigers van GERRIT en RijnmondNet en de inhoudelijk deskundigen van het programma bij elkaar om te testen of het uitwisselen van informatie lukt volgens de nieuwe informatiestandaard. Nu is de ontwikkeling van de software bijna zover dat zorgverleners kunnen gaan testen op een testsysteem. Dat gebeurt tijdens de zogenaamde ‘labtesten’. Brigitte Duyvendak en Jan-Dennis de Graaff, testcoördinator in respectievelijk regio Friesland en Rijnmond, bereiden dit voor.

Tijdens de labtesten komen de deelnemende zorgaanbieders en softwarebouwers samen in een grote zaal om verschillende testscripts te doorlopen. Hoe zijn die testscripts bepaald? Brigitte: “De basis zijn vier ‘usecase-scenario’s’ die elke regio heeft opgesteld. Zo’n scenario vertelt het verhaal van een representatieve patiënt en zijn weg langs verschillende zorgverleners. Het gaat ons dan natuurlijk om de uitwisselingen van medicatiegegevens die nodig zijn. Deze usecase-scenario’s zijn omgezet in testscripts. We schrijven daarin bijvoorbeeld heel precies uit hoe het gaat als een specialist in het ziekenhuis een medicijn voorschrijft. Wat moet de huisarts dan zien? En de patiënt in zijn PGO? Doordat zorgverleners bij de labtesten naast elkaar zitten, kunnen ze meteen checken of het bericht goed is aangekomen.”

Gebruiksvriendelijkheid

Of een bericht goed aankomt, is niet het enige waar de zorgverleners op letten. De gebruiksvriendelijkheid van een systeem is minstens zo belangrijk. Want de zorgverleners moeten er in hun dagelijks werk wel mee uit de voeten kunnen. Jan-Dennis: “De zorgverleners hebben samen acceptatiecriteria opgesteld die vooral gericht zijn op: kan ik ermee werken. Is de informatie overzichtelijk? Moet ik niet onnodig vaak klikken? Het was soms best lastig om criteria op te stellen voor iets wat er nog niet is. Het is nu nog abstract. Vaak weet je pas als je een scherm ziet of het wel of niet werkbaar is.”

Vier testscripts klinkt weinig, er zijn toch veel meer mogelijke patiënten? Brigitte: ‘Nu halen we bij de zorgaanbieders in de regio de situaties op die afwijken van de standaardprocessen, zoals een afbouwschema, een opbouwschema of een bijzonder doseerschema. Deze verwerken we ook weer in de testscripts die we later zullen gebruiken tijdens de praktijktesten. En tijdens het testen denken de zorgverleners ongetwijfeld nog wel eens: ‘Hé wacht, we hebben wel eens een patiënt bij wie het anders gaat’. Ook van deze scenario’s maken we dan weer testscripts. Zo proberen we zoveel mogelijk alle situaties die zich kunnen voordoen te testen.”

Samen

Jan-Dennis en Brigitte kijken erg naar de testdagen uit. Brigitte: “Ik heb al die testscripts gemaakt, ik ben zo benieuwd hoe het gaat zijn als mensen er echt mee aan de slag zijn en wat dat dan oplevert.”

De twee testcoördinatoren benadrukken het belang van samenwerken tijdens het testen. “We zijn één Kickstart, niet twee regio’s. Voor de zorgverleners is het heel waardevol om hun evenknie uit de andere regio te ontmoeten. Ze kunnen elkaar verder helpen, de processen bij het Antonius Ziekenhuis zijn in grote lijnen hetzelfde als bij het Erasmus MC bijvoorbeeld”, zegt Jan-Dennis.

Na de labtesten keurt het Validatieloket de software goed. Begin volgend jaar starten de praktijktesten waarbij de zorgverleners de nieuwe software testen in hun eigen werkomgeving. Als ook deze testen goed zijn afgerond, nemen de zorgaanbieders die deelnemen aan de Kickstart de software echt in gebruik.

Dit interview verscheen eerder op de website van het programma Samen voor Medicatieoverdracht