Interview
07 april 2024

Interview: ‘Hoe gaat beschikbaar maken van laboratoriumuitslagen in de regio werken? Dat onbekende, dat maakt het voor mij leuk!’

Het grote onbekende, daar houdt Albert Jan Aukema wel van. Sinds oktober werkt hij bij GERRIT als Servicemanager. En hij mocht zich meteen gaan bezig houden met een nieuwe dienst, namelijk regionale diagnostische databeschikbaarheid met behulp van Cyberlab. “Een dienst waarvan we nog niet precies weten hoe die gaat werken, hoe groot de scope wordt. En waar we ook nog niet precies weten wat de rol wordt van GERRIT. Dat onbekende, dat vind ik leuk!”

Certe heeft de wens om data rondom laboratoriumonderzoek breed te kunnen delen in de regio. In eerste instantie data van Certe zelf, maar de bedoeling is dat ook andere laboratoria aan kunnen sluiten. Certe vroeg GERRIT in 2023 om op een aantal onderdelen rondom dit plan werkzaamheden uit te voeren.

Besturing en governance

Bij regionaal data beschikbaar maken, spelen niet alleen technische en inhoudelijke vraagstukken, maar moet je ook nadenken over besturing en governance. In het verleden heeft GERRIT meerdere keren al regionale netwerken opgezet voor het delen van medische data in de regio. Een mooi voorbeeld is het Uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN, waarmee ziekenhuizen in Noord-Nederland beeldvormende onderzoeken, radiologieverslagen, patiëntsamenvattingen en andere klinische documenten met elkaar kunnen uitwisselen.

“Bij XDS-NN doet GERRIT het technisch en functioneel beheer en hebben we ook de governance goed ingericht. Dit dient voor een deel als voorbeeld voor het delen van medische diagnostiek. Certe geeft zelf aan dat zij slechts één van de partijen is. Als je samen data beschikbaar wil maken, heb je een onafhankelijke partij zoals GERRIT nodig die de dienst beheert en de projecten coördineert om de aansluiting van alle zorgpartijen te regelen”, legt Albert Jan uit.

Koffiedik kijken

Hoe ziet de dienstverlening rondom de laboratoriumuitslagen er nu eigenlijk uit? “Op dit moment voeren we het technisch applicatiebeheer uit en de hosting. In de toekomst komen daar waarschijnlijk onderdelen bij, zoals de regionale governance. Maar ook weten we nog niet hoeveel ondersteuning we moeten gaan bieden vanuit onze Servicedesk. Het is echt nog een beetje koffiedik kijken. Dat maakt het soms lastig, maar voor mij als Servicemanager ook interessant.”

Livegang en meerwaarde

In de zomer van 2024 moeten zorgverleners in de regio aan kunnen sluiten op Cyberlab, dit gaat gefaseerd. Wanneer is Albert Jan tevreden bij de livegang? “Op de korte termijn ben ik vooral blij als het voor Certe oplevert waarvoor ze dit in gang hebben gezet. En als alles technisch gewoon goed werkt en wij de juiste ondersteuning kunnen bieden aan de gebruikers. Voor de langere termijn ben ik tevreden als het voor de zorg natuurlijk meerwaarde biedt. Zowel op het gebied van inzage in bepaalde waarden – zodat een bepaling of onderzoek niet nog een keer hoeft te worden gedaan – tot een goed beeld van de historische tijdlijn van labuitslagen van patiënten. Als het een regionaal succes wordt en we hiermee de zorg hebben geholpen? Dat geeft mij voldoening en werkplezier.”