Interview
05 april 2020

Joske Klatter (huisarts) over LSP

Weten welke medicijnen haar patiënten hebben gekregen in het ziekenhuis. Voor apotheekhoudend huisarts Joske Klatter uit Sint Jacobiparochie in Friesland is het essentiële informatie om haar werk goed te kunnen doen. Het Landelijk Schakel Punt (LSP) voorziet haar van de benodigde gegevens.

“Ik ben nogal LSP-minded geloof ik”, vertelt huisarts Joske Klatter. “Ik vind het niet meer van deze tijd om mensen met briefjes te laten rondlopen waarop staat wat ze slikken. Via het LSP krijg ik bijna alle informatie over mijn patiënten die ik nodig heb: wat hebben ze voorgeschreven gekregen in het ziekenhuis en wat is er veranderd? Dat kan ik dan in mijn eigen systeem verwerken en zo heb ik dus altijd een actueel medicatieoverzicht van mijn patiënten. Als ik weet wat ze krijgen, kan het niet fout gaan. Andersom werkt het ook: als één van mijn patiënten ergens wordt opgenomen is via het LSP meteen duidelijk welke medicatie ze gebruiken.”

Klatter werkt niet alleen in haar eigen huisartsenpraktijk met de informatie die het LSP biedt. Ook op de Dokterswacht maakt zij actief gebruik van het LSP. “Als regiearts op de Dokterswacht zie ik vaak de patiënt niet eens, maar moet ik aan de hand van de voorhanden informatie beslissen wat er moet gebeuren. Dan is het erg fijn om te kunnen controleren wat een patiënt normaal gesproken aan medicatie gebruikt.” Ook de zogeheten professionele samenvatting – de informatie die via de huisarts beschikbaar wordt gesteld via het LSP – beschouwt Klatter als waardevol. “Niet elke huisarts zet het dossier open, ik hecht er juist wel veel waarde aan.”

Gebruikersvalidatietests in de keten

Brigitte Duyvendak, projectapotheker bij Stichting GERRIT, voert bij verschillende apothekers zogeheten gebruikersvalidatietests uit. Dit zijn ketentesten in de praktijk, die worden uitgevoerd om gezamenlijk vast te stellen of de uitwisseling van medische gegevens tussen alle informatiesystemen in de LSP-keten goed werkt. Ook in de praktijk van Klatter worden deze tests uitgevoerd. “Ik merk niet zoveel van het testen, Brigitte gaat haar gang en noteert haar bevindingen. In de begintijd van het LSP ging er nog wel eens iets mis. Maar de laatste tijd hebben we niet vaak dat het niet werkt.”

Niet elke huisarts zet het dossier open, ik hecht er juist wel veel waarde aan

Hoewel Klatter dus een voorstander is van het LSP, geeft ze tegelijkertijd aan dat vernieuwingen in de zorg niet altijd even welkom zijn bij huisartsen. “Alles wat erbij komt, vraagt werk en onderhoud. En dus tijd. PGO’s vind ik spannend, ik weet niet of die veiligheid gaan opleveren of juist meer verwarring bij de patiënt. Als je bedenkt dat een huisarts per patiënt tien minuten de tijd heeft, dan snap je dat alle extra handelingen afgaan van de tijd die je daadwerkelijk aan een patiënt kunt besteden.”

Consult van vijftien minuten

In het zuiden van het land worden proeven gehouden bij huisartsenpraktijken met vijftien minuten per consult. “De resultaten zijn veelbelovend: het aantal bezoeken neemt af én het aantal verwijzingen daalt. In die vijftien minuten heeft de huisarts meer tijd om het probleem met de patiënt dieper uit te spitten. Ik geloof daar wel in: meer echte tijd en aandacht kunnen geven aan patiënten.”