Nieuws
19 augustus 2021

Kickstart Medicatieoverdracht in de keten: meld je aan!

Aantonen dat de Informatiestandaard Medicatieproces 9 in de praktijk werkt in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Dat is kort gezegd wat het programma Medicatieoverdracht wil testen in een zogeheten Kickstart. GERRIT is, net zoals de andere RSO’s, volop betrokken bij het landelijk programma. Wil je ook dat er een Kickstart Medicatieoverdracht komt in Noord-Nederland? Meld je bij onze projectapotheker Brigitte Duyvendak of meld je aan voor de informatiebijeenkomsten in september.

GERRIT wil graag coördinerende partij zijn, zodat alle zorgverleners in Noord-Nederland kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring. Meer weten over het concept beleidskader, het proces van aanmelding en de voorgenomen ondersteuning vanuit het programma Medicatieoverdracht? Meld je dan aan voor een informatiebijeenkomst op 2 en 7 september van 16:00 – 17:30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst doe je via het aanmeldformulier.

Waarom Informatiestandaard medicatieproces 9 (MP9)?

Een compleet en kloppend AMO (Actueel Medicatie Overzicht) op het juiste moment beschikbaar voor alle zorgverleners. Met de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces 9 komt dit eindelijk binnen handbereik. Dat betekent een enorme winst voor zorgverleners: geen extra werk meer om het medicatiebeeld van de patiënt compleet en actueel te krijgen. Daarnaast vermindert dit de kans op medicatiefouten drastisch. De komende jaren staat er veel te gebeuren voor zorgverleners: samen implementeren we de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht:

  • Medicatieproces
  • Labwaarden voor medicatie
  • Contra-indicaties en Overgevoeligheden

Testen voorafgaand aan brede uitrol

Voordat alle zorgverleners hiermee aan de slag gaan, willen we de informatiestandaarden eerst uitgebreid toetsen in de praktijk: in de Kickstart dus. Het programma Medicatieoverdracht organiseert en begeleidt de Kickstart, GERRIT kan als Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) een coördinerende rol vervullen. Belangrijk, want wij delen de opgedane kennis en ervaring met al onze participanten, zodat we de hele noordelijke regio kunnen helpen. Daarnaast delen we de kennis en ervaringen met onze collega-RSO’s in andere delen van het land.

GERRIT ondersteunt de regio Friesland, Groningen en Drenthe al jaren – en op verschillende manieren – met de verbetering van medicatieoverdracht. Het is al jaren één van de prioriteiten binnen de participantenraad. In het project Tegearre Tûk (Fries voor ‘samen slim’) hebben we in samenwerking met zorgverleners in de regio Zuidwest-Friesland al veel ervaring opgedaan. Bijvoorbeeld rondom het herinrichten van werkprocessen in de keten, gericht op de nieuwe richtlijn Medicatieoverdracht en in voorbereiding op de komst van de Informatiestandaard Medicatieproces. Je vindt hier meer informatie over Tegearre Tûk.

In de Kickstart worden de registratiesystemen van zorgaanbieders aangepast, getoetst en in gebruik genomen door eerste gebruikers. De zorgaanbieders passen de werkprocessen aan volgens de richtlijn. De leerervaringen van de Kickstart gebruiken we voor eventuele bijstelling van de informatiestandaard en een efficiënte brede implementatie.

Subsidieregeling

Het ministerie van VWS bereidt een subsidieregeling voor de Kickstart voor. Daarin staan de voorwaarden voor de regionale samenwerkingsverbanden en de beoordelingscriteria vermeld. Vooruitlopend hierop publiceerde het programma Medicatieoverdracht deze week het concept beleidskader en het concept plan van aanpak.

Op de hoogte gehouden worden?

Zodra het ministerie van VWS de subsidieregeling publiceert, organiseert het programma Medicatieoverdracht een extra informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Wil je hierover op de hoogte worden gehouden? Meld je dan per mail aan en ontvang een bericht als de subsidieregeling is gepubliceerd. Heb je interesse om met jouw organisatie mee te doen aan de Kickstart? Stuur dan een bericht aan Brigitte Duyvendak (of bel: 085-7604076) en we nemen spoedig contact met je op.