Nieuws
25 april 2023

Kickstart Medicatieoverdracht: proof of concept in voorbereiding

In onze regio hebben we stap o (nul) van de Kickstart Medicatieoverdracht afgerond. Tijdens deze stap is er door zowel zorgaanbieders alsook leveranciers hard gewerkt aan hun plannen. Dit vormt een goede basis voor een succesvol vervolg.

Startsein voor een reeks van testen

De komende periode wordt hard gewerkt  om goed voorbereid te zijn voor de proof of concept. Tijdens de testfase zal de technische uitwisseling van berichten tussen de zorginformatiesystemen getest worden. De proof of concept is het startsein voor een reeks van testen. Aansluitend op de proof of concept wordt de lab-test uitgevoerd. Daarna volgt een volgende spannende stap: werkt het ook in de praktijk? Dat gaan we testen in een zogeheten praktijktest. Hierbij wordt daadwerkelijk door de zorgaanbieder op de eigen locatie getest.

Wat is de Kickstart Medicatieoverdracht?

Elektronische gegevens beter uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is. Dat is van belang voor heel de zorgketen. De medicatieveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd als de hele zorgketen op deze manier werkt. GERRIT voert in de regio Friesland een tweejarig project uit genaamd Kickstart Medicatieoverdracht. We doen dit samen met zorgverleners: Antonius Sneek, Zorggroep Alliade, GGZ Friesland, Patyna, apotheek de Dokkumer Wâlden en apotheekhoudende huisarts Sûnhûs. De andere regio in Nederland waar een Kickstart Medicatieoverdracht wordt uitgevoerd is regio Rijnmond.

Opschaling na de Kickstart Medicatieoverdracht

In de Kickstart wordt het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie beproefd. In aansluiting op de Kickstart volgt de opschaling, waarin we beheerst toewerken naar een landelijke implementatie. De implementatie ontwikkelt zich langs verschillende lijnen in nauwe samenwerking met de sectoren en leveranciers. De Kickstart wordt eind 2024 afgerond. Streven is om het gebruik van Medicatieproces 9 vanaf dan beheerst, maar wel zo snel mogelijk op te schalen naar andere zorgaanbieders.