Nieuws
03 oktober 2023

Laten we samen toewerken naar landelijke beschikbaarheid van gezondheidsgegevens

Laten we samen toewerken naar landelijke beschikbaarheid van gezondheidsgegevens. Dit uitgangspunt stond vorige week centraal bij een fysieke bijeenkomst van Twiin-dienstverleners en de landelijke Twiin-organisatie. Op directieniveau werd gesproken over de governance van Programma-Twiin. Daarnaast kwamen vertegenwoordigers van de Twiin-dienstverleners bij elkaar om praktijkervaringen uit te wisselen.

Implementatie van Twiin

Ook GERRIT is Twiin-dienstverlener. Wim Hodes, directeur-bestuurder GERRIT: “Het is aan de Twiin-dienstverleners om de implementatie van Twiin bij zorgaanbieders in de praktijk te realiseren. Op die manier krijgen we daadwerkelijke bovenregionale en landelijke uitwisselingen volgens de afspraken en standaarden van Twiin.”

Digitale gegevensuitwisseling via XDS-NN

In de regio Friesland, Groningen & Drenthe wisselen de ziekenhuizen al jaren digitaal beelden, zoals röntgenfoto’s, en bijbehorende radiologieverslagen uit via de infrastructuur XDS-NN. GERRIT beheert namens de ziekenhuizen deze infrastructuur. Gtk-dienstverlener worden was een logische, volgende stap: van regionale digitale gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid kunnen we nu doorgroeien naar landelijke uitwisseling. Dit sluit ook mooi aan bij de wensen van onze participanten in Noord-Nederland. GERRIT is al sinds het begin betrokken bij de totstandkoming van het landelijk afsprakenstelsel Twiin.

Marten De Boer, manager Diensten bij GERRIT, vatte de bijeenkomst met Twiin-dienstverleners mooi samen: “Het was een goede bijeenkomst en als GERRIT-regio lopen we voorop!”

Twiin GERRIT - Laten we samen toewerken naar landelijke beschikbaarheid van gezondheidsgegevensOp de foto, van links naar rechts:
Francine Bergman (VZVZ), Florian Visser (Stichting Zorgring NHN), Wim Hodes (Wij zijn GERRIT), Floor Bos (Sigra), Mireille Wolleswinkel – Schriek (RZCC: Regionaal Zorg Communicatie Centrum) en Fredrik Knoeff (Connect4Care). Stephanie Wijbrandts (Regionaal Elektronisch Netwerk (REN) West-Brabant) ontbreekt op de foto.
📸 Pieter Magielsen / Twiin

Opdrachtnemers van Twiin

VZVZ en RSO Nederland zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO Nederland leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma in de opstartfase, natuurlijk wordt ook gekeken naar structurele financiering.

Partners in het programma zijn Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), Citrienfonds: juiste zorg, juiste informatie, juiste plek, NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra , Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten. Zij op hun beurt vertegenwoordigen hun achterban.