Interview
25 januari 2023

Marten de Boer: ‘Beheer XDS draait om samenwerking in de hele keten’

Centrale servers, servers bij de deelnemende ziekenhuizen, databases, software, applicatiebeheer, testomgevingen, acceptatieomgevingen, monitoring en doorontwikkeling. Om de infrastructuur van XDS NN goed draaiende te hebben én (toekomstig) te houden, werkt GERRIT hard aan het continu verbeteren van het beheer van XDS-NN. Marten de Boer, manager Diensten bij GERRIT: “De infrastructuur van XDS is echt een ketenapplicatie. We werken daarom samen met alle partijen om de hele keten goed werkend te houden.”

Jeroen Meijer en Robert Buurlage zijn technisch beheerder XDS bij GERRIT. Samen met collega’s van de Servicedesk, projectleiders en andere technische collega’s zorgen zij er dagelijks voor dat de eindgebruikers in de ziekenhuizen makkelijk radiologische studies, beeldvormend onderzoek, brieven en verslagen kunnen aanmelden en raadplegen via XDS-NN. “GERRIT is het centrale orgaan. Wij slaan niets op, maar beheren de registratie: waar kun je wat vinden van welke patiënt”, aldus Jeroen.

Robert vult aan: “Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt zelf, dat is heel goed geregeld en afgesproken binnen XDS en met de ziekenhuizen.” Het voordeel van digitaal uitwisselen is groot: onderzoeken hoeven niet meer dubbel te worden uitgevoerd (wat scheelt voor zowel zorgverleners als de patiënt), beelden hoeven niet meer op DVD’s te worden gebrand en behandelaars krijgen inzage in de (relevante) beelden en documenten die van van de patiënt in de noordelijke ziekenhuizen in de loop van de tijd zijn gemaakt.

Proactieve monitoring

In het afgelopen jaar werkte GERRIT hard aan het verbeteren van het technisch en functioneel beheer. We losten een aantal taaie problemen op, verbeterden functionaliteiten en we hebben een actieve monitoring ingericht die op 54 punten binnen de infrastructuur metingen verricht. “Hierdoor kunnen we proactief werken: we zien de problemen en kunnen ze vaak al oplossen voordat de ziekenhuizen en de eindgebruikers zelf een probleem ervaren”, aldus Marten.
“We hebben bijvoorbeeld monitoring op de HL7-stromen en op schijfruimte ingericht. In het verleden betekende een volgelopen schijf dat het hele systeem plat lag. Nu krijgen we door middel van monitoring al veel eerder een seintje en kunnen we het probleem vóór zijn.”

Ook bij andere dienstverlening, zoals het GERRIT Zorgnet, werken we met proactieve monitoring. Jeroen: “Die monitoring scheelt uitzoekwerk. Voorheen kreeg je een melding van een ziekenhuis dat er een probleem was. Dan was het soms een hele toer om te achterhalen wáár het probleem lag. Met al deze signaalpunten op zowel het centrale systeem als op decentrale plekken zien we meteen waar het issue zich voordoet en is de oplostijd veel korter.”

Samenwerking en afstemming

Voor het beheer werken we niet alleen samen met leverancier Philips maar ook met de ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe, Revalidatie Friesland, Dialyse Centrum Groningen en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). “We hebben de infrastructuur en XDS applicatie op elke locatie op dezelfde manier ingericht, we maken hierbij gebruik van IHE-standaarden”, legt Jeroen uit. “Ondanks alle verschillende systemen die in de verschillende ziekenhuizen worden gebruikt, is XDS in de basis bij iedereen hetzelfde en maakt iedereen gebruik van een zelfde user interface. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Bijvoorbeeld door verschillen in een ander PACS (een beeldarchiveringssysteem in een ziekenhuis, red.), beeld producerende apparaten als CT-Scanners en Echo apparatuur of in de inrichting van de lokale netwerkinfrastructuur. Daarom stemmen we zoveel mogelijk af met de beheerders binnen de ziekenhuizen.”

In de komende jaren richten we ons met het beheer op uitbreiding van de monitoring, versiebeheer en uniformiteit. Robert: “Bij versiebeheer gebruiken we bijvoorbeeld OTAP: Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie. Wijzigingen doen we niet in de liveomgeving, maar testen we eerst en worden daarna in de acceptatieomgeving uitgeprobeerd door de gebruikers.” Jeroen vult aan: “Ook willen we het gebruik nog beter in kaart brengen: gebruiken de (eind)gebruikers XDS zoals het hoort, wat kunnen zij zelf verbeteren, wat kunnen wij doen. Daarnaast werken we intensief samen met de ontwikkelaars binnen Philips om zodoende nieuwe functionaliteiten te kunnen introduceren voor onze gebruikers in de regio. Zo zorgen we er met elkaar voor dat XDS op de beste manier wordt ingezet, namelijk om de zorg efficiënter en effectiever te maken.”