Nieuws
28 november 2023

Medicatieafspraak huisartsen verplicht in PGO

Alle huisartsenpraktijk zijn verplicht om per 1 juli 2024 de medicatieafspraak vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt (als patiënten daarom vragen). Dit is de eerste gegevensuitwisseling die onder de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) verplicht wordt. Huisartsen en apothekers zijn daarnaast vanaf 1 januari 2024 wettelijk verplicht om recepten (medicatieafspraken) elektronisch uit te wisselen.

Deze eerste verplichting is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om de gegevensuitwisseling ‘Versturen van recept door huisarts aan terhandsteller’ (VRHT), onderdeel van de gegevensuitwisseling ‘medicatieoverdracht’. De meeste huisartsen (97%) bieden de mogelijkheid van de medicatieafspraak in een PGO al aan, maar vanaf 1 juli 2024 is dit dus verplicht. Voor de overige drie procent van de huisartsen waar dit nog niet is geregeld, komt een ondersteuningsprogramma.

Wat is de Wegiz?

De Wegiz die dit jaar op 1 juli in werking is getreden, gaat over de ‘juiste informatie op de het juiste moment op de juiste plek’ zodat zorgverleners aan patiënten en cliënten goede en veilige zorg kunnen bieden. De Wegiz is een kaderwet. Dit betekent dat deze wet met aanvullende regels wordt uitgewerkt. Deze aanvullende regels bepalen welke gegevensuitwisselingen elektronisch moeten plaatsvinden en vanaf wanneer. Deze regels worden vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (AMvB).

Wat staat er in deze eerste verplichting?

De algemene maatregel van bestuur rondom het versturen van recept door huisarts aan terhandsteller (VRHT) bestaat uit twee delen, die zorgaanbieders verplichten tot:

  1. het elektronisch versturen van het recept door de huisarts aan de terhandsteller (VRHT): deze verplichting treedt per 1 januari 2024 in werking;
  2. het beschikbaar stellen van de medicatieafspraak (het recept) door de huisartspraktijk aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): deze verplichting treedt op 1 juli 2024 in werking zodat de huisartspraktijken die nog geen PGO-aansluiting hebben (3%), voldoende tijd hebben om alsnog de PGO-aansluiting te realiseren.

Vragen over PGO’s?

Ben je huisarts of werkzaam in een huisartsenpraktijk en heb je vragen over PGO-aansluitingen? GERRIT helpt je graag en beantwoordt jouw vragen. Neem gerust contact op met onze Servicedesk via telefoonnummer 085-7604076.