Nieuws
30 november 2023

Netwerkzorg: van databeschikbaarheid tot laaggeletterdheid

Van databeschikbaarheid tot laaggeletterdheid, het kwam allemaal aan bod tijdens het GERRIT Podium van dinsdag 28 november. Netwerkzorg stond centraal tijdens deze bijeenkomst. Hoe regel je dat nu als regionale partijen met elkaar?

Zorgviewer RIVO-Noord

Rik Voerman vertelde over de bouw van de zorgviewer van RIVO-Noord . “We hebben het fundament nu gebouwd: een basis met beperkte functionaliteit.” Ook de planning rondom uitrol kwam aan bod, de wensen die er zijn rondom aanpassingen in functionaliteit en weergave en de hobbels die het projectteam onderweg tegenkomt.

Regionale labviewer

Chris Kroese nam de aanwezigen mee in de plannen van Certe om een regionale labviewer te ontwikkelen. “Wij hebben de labviewer zelf nodig voor een cumulatieve weergave én zorgverleners willen inzage in labuitslagen en de bijbehorende historie. We willen af van de vele puntoplossingen in de regio.” Samen met Wij zijn GERRIT werkt Certe aan het technische & infrastructuele beheer en gebruikersondersteuning. “Ook willen we samen met GERRIT het governancemodel inrichten, net zoals dat eerder voor de beelduitwisseling is gedaan met XDS. Dat moet je als Certe niet zelf willen, maar juist bij een onafhankelijke partij zoals GERRIT neerleggen.”

Geboortezorg: uitdaging in zorgproces

Sommige zorgverleners werken al samen als netwerkzorgketen. Een mooi voorbeeld is de geboortezorgketen. Nienke Lemstra bracht de zaal op de hoogte over de ontwikkelingen in het programma Babyconnect en wat wij als GERRIT daarin doen voor Noord-Nederland (en inmiddels ook Oost-Nederland). “De grootste uitdaging ligt niet in de techniek, maar in het zorgproces. Om gegevens digitaal uit te wisselen met elkaar, moet je anders gaan werken.”

Laaggeletterd en niet-digivaardig

De bijeenkomst werd afgesloten met een filmpje en toelichting over het project ‘Wedde dat ’t lukt’. Huisarts Hans Berg en dorpsondersteuner Marjan Beltman vertelden over dit burgerinitiatief. Beiden deden een dringende oproep aan de zaal: onderschat niet hoeveel mensen er laaggeletterd en niet-digitaalvaardig zijn. “We hoorden in de vorige presentaties over het aansluiten op de toestemmingsvoorziening Mitz. De mensen die wij helpen in ons project gaan dat niet doen. Of snappen het niet. Of hebben het vertrouwen niet. Digitalisering is niet overál een oplossing voor.”

Bedankt aan alle sprekers en aanwezigen, het was een inspirerende bijeenkomst!