Nieuws
31 mei 2022

PGO’s in de care: wat komt er allemaal bij kijken?

Wat is eigenlijk een PGO? Hoe zorg je ervoor dat zorgmedewerkers digitaal vaardig genoeg zijn om nieuwe technologie toe te kunnen en willen passen? En hoe kun je een persoonlijke gezondheidsomgeving inzetten in de care? Deze vragen stonden centraal tijdens een speciale bijeenkomst ‘PGO’s in de care’ die GERRIT op donderdag 19 mei hield.

Steeds meer zorgsectoren zorgen ervoor dat patiëntgegevens digitaal te raadplegen zijn via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In de care zijn er nog niet veel organisaties bezig met PGO’s maar leven er wel veel vragen rondom dit onderwerp. Voor GERRIT reden een bijeenkomst te organiseren en carepartijen uit heel Noord-Nederland bij te praten over PGO-ontwikkelingen.

Regionale samenwerking

Michel Löhr, Manager Relaties en Businessontwikkeling, gaf de aanwezigen een klein inkijkje in het werk van GERRIT. GERRIT is als regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) aangesloten bij RSO Nederland en richt zich op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling in de zorg in Friesland, Groningen en Drenthe.

Leendert Nooitgedagt, adviseur bij GERRIT, liet wat achtergrond zien: een burger kiest zelf zijn PGO, zorgt voor meer regie bij de burger of patiënt/cliënt en is een plek waar je digitaal je gezondheidsgegevens van jezelf en je zorgverleners kunt verzamelen. Om die gegevens veilig uit te kunnen wisselen, zijn er afspraken nodig. Zoals die bijvoorbeeld gemaakt worden in het MedMij-stelsel. Volgens Nooitgedagt liggen er nog voldoende uitdagingen bij het gebruik van PGO’s. Bijvoorbeeld om – het liefst via open standaarden – elke applicatie te laten praten met zowel een PGO als een elektronisch cliëntendossier.

Communicatiemiddelen

Hoe kun je burgers informeren over het bestaan van PGO’s? op die vraag ging Miranda Ehrenhard, communicatieadviseur bij Patiëntenfederatie Nederland, in. De Patiëntenfederatie leidt het programma PGO On air, een alliantie van zo’n 60 partners waaronder GERRIT. PGO On Air ontwikkelt in samenwerking met haar partners communicatiemiddelen om het brede publiek bekend te maken met PGO’s. Zo zijn er korte kennisclips gemaakt en vind je via het bestelportaal van www.pgo.nl allerlei communicatiemateriaal om te gebruiken in bijvoorbeeld wachtkamers.

Digicoaches

Stein van Berkel, Projectleider zorgtechnologie bij Zorggroep Meander gaf tips en trucs over digivaardigheid. Uitgangspunt bij Zorggroep Meander is dat techniek simpel, technisch goed en ter ondersteuning moet zijn. “Medewerkers en cliënten moeten ermee kunnen en willen werken.” Belangrijk aspect hierbij is ook het aanpassen van werkprocessen. Zorggroep Meander werkt met digicoaches en er zijn klankbordgroepen, waar problemen of vraagstukken rondom techniek naar voren kunnen worden gebracht.

Focus aanbrengen

Om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren, zijn er vanuit de overheid verschillende subsidieregelingen en versnellingsprogramma’s in het leven geroepen. Eén daarvan is de regeling InZicht, het versnellingsprogramma voor de langdurige zorg. Sytze Jan Geertsma vertelde de aanwezigen wat er op dat vlak gebeurt bij Kwadrantgroep, Zorggroep Alliade en Tjongerschans. Conclusie van dit project is: het gaat niet allemaal vanzelf. Zo is niet altijd duidelijk waar gegevens in het ECD te vinden zijn die nodig zijn voor zogeheten bouwstenen in een PGO. Leverancierstafels en –overleggen blijken nuttig om tot versnelling te komen met elkaar. Geertsma gaf als tip mee: breng focus aan.

Leren van elkaar

Marleen Oldenburger, projectleider bij GERRIT, sloot de bijeenkomst af met een presentatie over het gebruik van PGO’s in de keten. GERRIT heeft met veel zorgorganisaties contact over de versnellingstrajecten en over PGO-gebruik. De verschillende sectoren binnen de zorg hebben allen hun eigen tempo als het gaat om technisch aansluiten op PGO’s en deze daarna daadwerkelijk inzetten in het zorgproces. Dat heeft als voordeel dat we van elkaar kunnen leren. GERRIT faciliteert daarom een projectleidersoverleg rondom PGO’s, zodat ook regionale afspraken kunnen worden gemaakt. De komende tijd worden er zogeheten actieonderzoeken gehouden: is het voor een patiënt logisch? Ervaringen uit dit onderzoek worden gedeeld met onder meer MedMij zodat dit leidt tot verbetering van de generieke afspraken.

Meer weten?

Wil je aan de slag met PGO’s en heb je vragen? We helpen je graag verder. Neem gerust contact op met één van onze projectleiders via telefoonnummer 085-7604076.