Nieuws
08 juli 2021

Pilot: ondersteuning Oncologisch MDO Noord-Nederland

Binnen de oncologische zorg in Noord Nederland werken ziekenhuizen samen in oncologienetwerken. In dat kader vinden wekelijks tientallen multidisciplinaire oncologiebesprekingen plaats via videoconference. Maar hoe zorg je ervoor dat alle deelnemende zorgverleners uit verschillende instellingen patiënten veilig en efficiënt aan kunnen melden? En hoe kan iedereen voorafgaand en tijdens het MDO beschikken over dezelfde informatie? Dat is kort gezegd wat onderzocht wordt in de proof of concept (PoC) en pilot ‘ondersteuning oncologisch MDO Noord-Nederland’. UMCG is projectleider, GERRIT is projectbegeleider en adviseert. Andere deelnemende ziekenhuizen zijn OZG en Martiniziekenhuis. Deze pilot wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Citrienfonds

MDO staat voor multidisciplinair overleg. Leendert Nooitgedagt, programmamanager GERRIT, vertelt: “We willen een oplossing die ook toepasbaar is voor andere MDO’s, we willen het flexibel in kunnen richten en niet volledig afhankelijk zijn van leveranciers. In deze PoC kiezen we nu voor een workflow-applicatie van de Belgische leverancier Amaron.”

Vanuit de zorgverlener bekeken

Voor deze pilot ter ondersteuning van het oncologisch MDO formuleerden we met de deelnemende ziekenhuizen een aantal vereisten waar een oplossing aan moest voldoen. “Het mooie aan deze PoC en pilot is dat we echt hebben gekeken vanuit de zorgverleners zelf: wat hebben zij nodig om tijdens een MDO een patiënt te kunnen bespreken?” Vereiste was onder meer dat je de applicatie vanuit het eigen EPD kunt opstarten. Doel is te onderzoeken hoe je het proces van MDO’s het beste kunt ondersteunen en welke informatie er dan eigenlijk nodig is. En ook: is die informatie voor handen? En welke afspraken leg je na afloop van het MDO met elkaar vast, zodat je er ook managementinformatie uit kunt halen.

Twee fases

De pilot kent twee fases: een proof of concept (PoC) en een daadwerkelijke pilot. “We hebben nu net de PoC afegrond. Hierin waren we als het ware aan het droog-oefenen. We modelleerden processen, hoe zouden deze er in Amaron uit moeten komen zien.” Nu begint de pilot waarbij het échte inrichtingswerk start. De applicatie wordt dan via het besloten GERRIT Zorgnet beschikbaar gemaakt voor de ziekenhuizen.

In verschillende regio’s in Nederland worden pilots uitgevoerd rondom oncologische multidisciplinaire overleggen. Bij sommige pilots ligt de nadruk op de technische werkbaarheid, terwijl bij andere regio’s wordt gekeken naar inpasbaarheid in het zorgproces. “Uiteindelijk willen we allemaal van elkaar leren: wat werkt, wat niet? En hoe kunnen we zorgen voor standaardisatie, wat is de gezamenlijke gegevensset die je nodig hebt voor een MDO?” Het Martiniziekenhuis heeft in Noord-Nederland al veel gedaan op dat vlak, dat wordt in deze pilot gebruikt als basis.