Nieuws
04 april 2022

Regiogrenzen LSP vervallen per 5 april

De regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt vervalt met ingang van 5 april 2022. Daarmee ontstaat landelijke uitwisseling van medische gegevens.

Als zorgverlener kun je voor de behandeling van patiënten belangrijke gezondheidsgegevens raadplegen bij de reguliere zorgverleners van die patiënten. Ook buiten de eigen regio en bij incidentele consulten. Deze uitgesproken wens van veel zorgverleners werd overgenomen door de Algemene Vergadering van VZVZ bestaande uit koepels van zorgverleners en patiënten.

Toename gebruik Landelijk Schakelpunt

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) functioneert tien jaar en het aantal gebruikers neemt dagelijks toe. Zij gebruiken de infrastructuur voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens ten behoeve van de (onvoorziene) behandeling van patiënten. De gegevensuitwisseling is al lang niet meer beperkt tot huisartsen en apotheken. Alle ziekenhuizen en veel zelfstandige klinieken, GGZ-instellingen, VVT-organisaties, Ambulancezorg en ook de Jeugdgezondheidszorg maken gebruik van de infrastructuur. Jaarlijks verzenden zij gezamenlijk bijna een miljard berichten via het LSP.

GERRIT sluit zorgaanbieders veilig aan op het LSP

Een actueel digitaal medicatiedossier is van levensbelang. GERRIT helpt je met aansluiten op het LSP en het regelen van de toestemming van jouw patiënten. We doen dit in opdracht van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de beheerder van het LSP. GERRIT is een GZN (goed beheerde zorgnetwerk) en brengt een beveiligde verbinding tot stand tussen goed beheerde zorgsystemen van zorgaanbieders en het Landelijk Schakelpunt (LSP). Heel belangrijk dus in de regionale uitwisseling van actuele medicatiegegevens.

Veel gestelde vragen over vervallen regiogrenzen LSP

We kunnen ons voorstellen dat het verdwijnen van de regiobegrenzing van het LSP vragen oproept. We hebben een aantal veelgestelde vragen op een rijtje gezet.

  • Ik heb bij het vragen van toestemming altijd aangegeven dat de uitwisseling regionaal is. Kan de reikwijdte van die toestemming zomaar veranderen? Nu kan echt iedereen in Nederland bij de gegevens.

Ja, de reikwijdte van de toestemming was altijd landelijk. Het was daarom altijd mogelijk dat een zorgaanbieder op verzoek toegang kon krijgen tot gegevens bij een dossierhouder in een andere regio. Daar hoefde nooit aanvullend toestemming voor worden gevraagd. Ook konden ziekenhuizen al landelijk bevragen. Zorgaanbieders uit het hele land kunnen nu in het kader van de behandeling van een patiënt gegevens opvragen bij een collega elders in het land. De vertrouwensbasis is niet veranderd

  • Bij de start van het LSP is toch gezegd dat uitwisseling alleen maar regionaal mag? Dat kun je toch niet zomaar veranderen?

Aanvankelijk bestond enige angst over verschillen in taalgebruik. Daardoor zouden onbedoeld fouten kunnen optreden. Nu is dat risico al lang niet meer aan de orde. De vele uitwisselingen tussen zorgaanbieders in verschillende regio’s hebben niet geleid tot enige complicaties. Dat heeft ook de Algemene Vergadering van VZVZ in oktober 2021 vastgesteld en besloten tot het opheffen van de regiogrenzen. Aangezien de regiogrenzen niet in een wet zijn verankerd is de
Algemene Vergadering van VZVZ het orgaan dat deze beslissing kan nemen. In de Algemene Vergadering zijn vertegenwoordigers van alle betrokken zorgkoepels vertegenwoordigd.

  • Is het gevaar op het krijgen van alle gegevens van miljoenen burgers door een hack nu niet veel groter, nu er geen regiobegrenzing meer is?

Nee, dat gevaar is niet groter geworden. Het Landelijk Schakelpunt functioneert op een eigen besloten netwerk, dus vindt er geen uitwisseling plaats via het internet. In de verwijsindex van het LSP staan alleen BSN en verwijzingen naar zorgaanbieders.

  • Wat vindt de AP er van? Die hebben toch onder deze voorwaarde het LSP toegestaan in 2012?

De autoriteit Persoonsgegevens heeft in 20212 ingestemd met de start onder bepaalde voorwaarden. Het instellen van regiobegrenzing was geen voorwaarde van de AP. Het instellen van regiogrenzen was een tegemoetkoming van VZVZ aan de wensen van de Tweede Kamer.

Vragen?

Wil je meer weten over het gebruik van het LSP? Neem dan contact op met onze Servicedesk via telefoonnummer 085-7604076.