Nieuws
25 januari 2024

Resultaten PGO Netwerk Noord: meer regie op eigen gezondheid

PGO Netwerk Noord is ontstaan omdat we burgers meer regie willen geven op hun eigen gezondheid. En dat hebben we in de afgelopen jaren gedaan, door slimme combinaties te maken tussen digitale en fysieke zorg!

Het programma is inmiddels afgerond, de komende periode vind je op de LinkedIn-pagina van PGO Netwerk Noord video’s van slimme oplossingen. Vanaf 2024 werken PGO Netwerk Noord en PCH Ecosysteem samen aan de gezondheid van de toekomst in Noord-Nederland. Want we hebben in beide programma’s mooie resultaten behaald, maar we vinden dat we met elkaar verder moeten bouwen aan een goed werkend ecosysteem. Om de druk op de zorg te verminderen. En om burgers meer regie te geven op hun eigen gezondheid.

GERRIT was penvoerder van het programma PGO Netwerk Noord. PGO Netwerk Noord werd mede mogelijk gemaakt door: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de EU en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Stichting De Friesland, Provincie Fryslân, Provincie Drenthe, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland.