19 december 2020

Samenwerking PGO Netwerk Noord met PCH Ecosysteem

Noord-Nederland kent twee grote programma’s rondom persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s): het programma PGO Netwerk Noord en Personalised & Connected Health (PCH) Ecosysteem. In het PCH Ecosysteem nemen Lifelines, Thunderbyte AI, WijDus B.V., Inter-Psy, Certe en UMCG het voortouw. UMCG is penvoerder van de subsidie.

Waar kunnen we samenwerken?

In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest tussen beide programma’s om te kijken op welke vlakken we kunnen samenwerken. “Dat zijn hele open en constructieve gesprekken geweest”, laat Michel Evers, programmamanager van PGO Netwerk Noord weten. “Over en weer is er de oprechte wil om samen te werken.”

Architectuur

In de komende tijd wordt nader bekeken op welk vlak we kunnen samenwerken en we elkaar kunnen versterken. “Denk bijvoorbeeld aan architectuur van infrastructuur maar ook het communiceren met en activeren van burgers bij het gebruik van PGO’s.” Daarnaast zijn er ook verschillen tussen PGO Netwerk Noord en PCH Ecosysteem. “We hebben goed duidelijk waar we echt onze eigen koers varen binnen onze eigen programma’s.”

Meer informatie over PGO Netwerk Noord

GERRIT is penvoerder van PGO Netwerk Noord. Meer informatie over dit programma vind je hier of op de website van PGO Netwerk Noord.