Interview
31 augustus 2020

SEDN verstuurt beelden digitaal dankzij XDS-oplossing GERRIT

SEDN verstuurt beelden met XDS-oplossing GERRIT

Dankzij een XDS-oplossing van GERRIT kan de Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) tegenwoordig haar röntgenbeelden en bijbehorende verslagen digitaal aanbieden aan de ziekenhuizen in Groningen en Drenthe. We spraken met Dick Bakker, radioloog en medisch directeur van SEDN, over het hoe en waarom van deze oplossing.

SEDN voert – na verwijzing door de huisarts – medische onderzoeken uit: echo-onderzoek, röntgenonderzoek en botdichtheidsmeting. “Het komt regelmatig voor dat patiënten daarna worden doorverwezen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Als we bijvoorbeeld bij het maken van een röntgenfoto van een enkel zien dat deze gebroken is, dan gaat de patiënt naar het ziekenhuis.”

In het verleden werd het radiologisch verslag geprint en de röntgenbeelden gebrand op een cd. Dit alles werd meegegeven aan de patiënt. Bakker: “Bij kleine aantallen was dit voor onze organisatie nog wel te overzien, maar met 700 patiënten per week is dit niet wenselijk.” Daar kwam nog bij dat het voor het ontvangende ziekenhuis én de patiënten ook niet ideaal was. Op de spoedeisende hulp bijvoorbeeld konden geen cd’s worden ingelezen, het kwam nogal eens voor dat er opnieuw röntgenfoto’s werden gemaakt. “We willen graag goede kwaliteit en service leveren en wilden af van de cd’s: deze kosten tijd (om te branden), de kans op kwijtraken is groot en het kost geld.”

Gebruik maken van XDS-NN

De vraag rees dan ook: kan SEDN niet óók gebruik maken van het Uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN, net zoals alle ziekenhuizen in de noordelijke regio? Met de webupload-oplossing is dit nu mogelijk. “We zijn hier heel blij mee”, vertelt Bakker. “We hadden in eerste instantie wat aanloopproblemen, maar technisch werkte het al goed. Het is vooral zaak goed af te stemmen met de gebruikers, ook aan de kant van het ontvangende ziekenhuis. De XDS-oplossing is goed geïntegreerd, de samenwerking met GERRIT was erg goed, we konden steeds goed overleggen.”

SEDN werd in 2012 opgericht en zag in dat eerste jaar zo’n 700 patiënten. Inmiddels is SEDN actief op vier locaties (Groningen. Delfzijl, Hoogezand en Veendam) en komen er jaarlijks zo’n 35.000 patiënten. SEDN sluit goed aan bij de wens vanuit politiek en zorgverzekeraars rondom concentratie en spreiding van zorg en patiënten zolang mogelijk uit het ziekenhuis houden. “Wij ondersteunen de huisarts met snelle service en helpen de huisarts om zijn patiënt zo lang mogelijk zelf te behandelen zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis moet. En als een doorverwijzing wel nodig is dan bieden wij een goede oplossing met XDS om de door ons gemaakte onderzoeken snel en kwalitatief goed aan te leveren aan de ziekenhuizen zonder dat de onderzoeken over hoeven te worden gemaakt.”

Wat is XDS-NN?

Voor een goede regionale samenwerking in de zorg is snelle, veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van patiëntgegevens noodzakelijk. In de ziekenhuizen in Noord-Nederland gebeurt dit onder meer via de regionale digitale infrastructuur van GERRIT, het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN. Beeldvormend onderzoek en radiologieverslagen worden over en weer langs deze snelweg gedeeld. GERRIT voert in opdracht van de ziekenhuizen het technisch en functioneel beheer uit. GERRIT zorgt er samen met de deelnemende partijen voor dat de benodigde governance – om XDS-NN aan wet- en regelgeving te laten voldoen – is ingericht.

Ook is vastgelegd waaraan een deelnemende partij moet voldoen voordat deze gebruik kan maken van de XDS infrastructuur. Hiervoor is een convenant opgesteld dat door de deelnemende partijen is ondertekend. De governance is onder meer geregeld in een stuurgroep, regionale beleidscommissie en een regionale privacycommissie.