Nieuws
15 februari 2021

Slimme Zorg Estafette: hoe stimuleren we gebruik PGO’s?

Hoe zorgen we ervoor dat mensen een PGO gaan gebruiken? Deze vraag stond centraal bij de Slimme Zorg Estafette. Samen met Margot Brands van MedMij verzorgde Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT en penvoerder van PGO Netwerk Noord, een deelsessie tijdens de eerste bijeenkomst in regio noord op maandag 15 februari.

Aanbevelingen

Wim Hodes blikt terug op een geslaagde sessie: “De techniek liet ons bij de start van de sessie helaas in de steek, maar gelukkig konden we daarna tóch nog met elkaar nadenken over wat er nodig is om PGO’s daadwerkelijk van de grond te krijgen.” Aanbevelingen die werden gedaan waren: eenduidige positionering, herkenbare meerwaarde en zorgen voor bekendheid. “En we kregen een hele belangrijke tip; vergeet de eindgebruiker niet. In het programma PGO Netwerk Noord is hier ook ruim aandacht voor. Het werkt voor ons ook twee kanten op: we hebben zowel aandacht voor de burger als eindgebruiker, maar ook voor de zorgverlener aan de andere kant. Ook de zorgverlener zal immers te maken krijgen met PGO’s.”

Wie moet PGO-gebruik stimuleren?

Op de vraag wie PGO-gebruik zou moeten stimuleren kwam niet direct een eenduidig antwoord. Niet vreemd, vindt Margot Brands: “Niet alle Nederlanders volgen hetzelfde zorgpad. Het is dus ook heel logisch om het stimuleren van gebruik via verschillende routes te laten lopen. De ene burger heeft contact met zijn gemeente, terwijl het voor een ander juist logisch is om informatie via de huisarts of het ziekenhuis te krijgen.”

Meer informatie en ondersteuning

Meer informatie over PGO Netwerk Noord vind je bij onze projecten of op de website van PGO Netwerk Noord.

Voor de uitvoering van dit programma krijgt GERRIT ondersteuning van Stichting De Friesland

Stichting De Friesland