Nieuws
18 april 2023

Stand van zaken Faexit

De fax de zorg uit, hoe staan we ervoor? GERRIT is projectleider Faexit in Noord-Nederland en ondersteunt zorgverleners bij het uitfaseren van de fax.

Inmiddels wordt in alle provincies hard gewerkt aan het uitfaseren van de fax. In de provincies Drenthe en Groningen is de kwartiermakersfase afgerond en zijn de zorgaanbieders actief aan de slag met het uitfaseren van de fax.

In de provincie Friesland wordt deze kwartiermakersfase op dit moment afgerond. Voor alle provincies geldt dat er in gezamenlijkheid wordt gezocht naar draagvlak om in zijn gezamenlijkheid de fax uit te kunnen gaan faseren in het zorgproces.

We zijn het er allemaal over eens: het wordt hoog tijd dat de fax de zorg uit verdwijnt. Daarom werkt RSO Nederland landelijk samen met VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland binnen het programma faexit, GERRIT is projectleider voor Noord-Nederland. Zoals de kaart laat zien maken heel wat regio’s flinke stappen in de juiste richting! Het faxverkeer wordt vervangen door veilige en elektronische oplossingen voor gegevensuitwisseling, in lijn met de onlangs aangenomen Wegiz.

De fax de zorg uit - maar per wanneer

Vragen?

Heb je vragen over Faexit, wil je als zorgorganisatie graag stoppen met faxen maar weet je niet waar te beginnen? Neem contact op met onze projectleider Manfred Kat, hij helpt je graag verder. Je bereikt Manfred via telefoonnummer 085-7604076 of per mail.