Nieuws
15 april 2022

Subsidieaanvraag Kickstart Medicatieoverdracht ingediend

GERRIT heeft op donderdag 14 april officieel de subsidieaanvraag voor de Kickstart Medicatieoverdracht ingediend bij het ministerie van VWS. De aanvraag is ingediend samen met zorgverleners uit de regio Friesland: Antonius Sneek, Zorggroep Alliade, GGZ Friesland, Patyna, apotheek de Dokkumer Wâlden en apotheekhoudende huisarts Sûnhûs.

“Alle betrokken partijen hebben hard gewerkt om deze aanvraag in te dienen”, vertelt Tako Klabbers, manager projecten & advies bij GERRIT. “We hopen op een positieve beoordeling zodat we in onze regio de kickstart kunnen gaan starten samen met de zorgverleners en hun IT-leveranciers.”

Kickstart Medicatieoverdracht

De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd.

Testen voorafgaand aan brede uitrol

Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In de ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting aangetoond dat de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ werkt in de praktijk.