Nieuws
22 februari 2023

Themabijeenkomst GERRIT: Samenwerken voor goede zorg

Er komt veel kijken bij goede samenwerking in de zorg, zeker als je te maken hebt met zorgaanbieders buiten de muren van jouw eigen instelling. Door kennis uit te wisselen komen we al een grote stap verder!  De eerste themabijeenkomst dit jaar van GERRIT voor care-instellingen was een mooie gelegenheid om te achterhalen welke middelen er nodig zijn om te kunnen samenwerken op het gebied van informatie-uitwisseling.

Introductie toekomstbeeld zorg

Michel Löhr (GERRIT) nam de aanwezigen mee naar het toekomstbeeld van de zorg. Tussen 2020 en 2050 stijgt de zorgvraag enorm door de vergrijzing. Door het personeelstekort staat de zorg voor een flinke (financiële) uitdaging. De digitalisering in de zorg wordt bij meerdere processen gezien als noodzaak om deze uitdaging aan te gaan. GERRIT heeft geen winstoogmerk en zet zich vanuit haar rol als regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) in Noord-Nederland in om mee te denken over en samen te werken aan veilig verantwoorde digitale oplossingen voor zorgverleners.

Ontwikkelingen in de digitale zorg

Wim Hodes (GERRIT) vertelde over de ontwikkelingen in de zorg en de vergaarde kennis uit het IZA waar veel over digitalisering wordt geschreven. Hij maakte duidelijk waar GERRIT voor staat en welke ontwikkelingen en projecten er momenteel lopen op het gebied van het verbinden van zorgaanbieders. Hij benadrukte dat voor de care er nog een regionaal akkoord moet worden gesloten en dat het belang van een gecoördineerde samenwerking op regionaal niveau erg groot is.

Veilig Mailen

Marten de Boer (GERRIT) gaf uitleg over het zorgnetwerk en ging in op de besloten infrastructuur van GERRIT en oplossingen voor de zorg, zoals veilig mailen.

Het belang van regionale samenwerking

Martijn van der Werff (Dokterszorg Friesland) schetste het belang van een regionale samenwerkingsorganisatie zoals GERRIT aan de hand van twee actuele praktijkvoorbeelden. Eén van die voorbeelden ging over informatie-uitwisseling tussen thuiszorg en huisartsen. Het ‘schriftje voor de huisarts’ bestaat niet meer door de digitalisering, waardoor het inzicht in de gegevens van de cliënt voor de huisarts ontbreekt. Op dit digitaliseringsgebied valt nog veel winst te behalen door samen te werken. Dat doen de huisartsen en VVT-organisaties in Friesland op dit moment in samenwerking met GERRIT.

Digitale gegevensuitwisseling in de praktijk

Chris Kroese (Certe) gaf voorbeelden over gegevensuitwisseling met netwerkpartners in de praktijk. Zo vertelde hij over de uitdagingen waar Certe momenteel voor staat en hoe welkom de expertise van GERRIT daarbij is. Daarnaast zijn Certe en GERRIT in gesprek over mogelijkheden om te komen tot een regionale labviewer.

Als afsluiting werden alle sprekers en aanwezigen bedankt voor hun actieve deelname. Op naar de volgende stap!