jubileum
18 maart 2021

Throwback thursday: GZN gecertificeerd

Throwback thursday Wim Hodes Anil Jadoenathmisier Throwback thursday! In ons jubileumjaar – GERRIT bestaat 25 jaar! – blikken we vooruit naar de toekomst maar kijken we ook regelmatig even terug op onze historie.

Vandaag een terugblik naar 2008: Wim Hodes ontving uit handen van Anil Jadoenathmisier ons allereerste GZN-certificaat. In 2008 heette het nog Zorg Service Provider.

GZN’en (goed beheerde zorgnetwerken) brengen een beveiligde verbinding tot stand tussen goed beheerde zorgsystemen van zorgaanbieders en het Landelijk Schakelpunt (LSP). Heel belangrijk dus in de regionale uitwisseling van actuele medicatiegegevens. En nog steeds is GERRIT GZN en zorgen wij voor een veilige verbinding!