Nieuws
28 september 2022

Tweede Kamer stemt unaniem vóór Wegiz

De Tweede Kamer heeft deze week het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen.

VWS-minister Ernst Kuipers: ‘Met deze wet gaan we ervoor zorgen dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen. Op naar meer digitale verbondenheid in de zorg!’

Wat betekent de Wegiz voor onze regio?

Op korte termijn verandert er voor onze regio nog niet zoveel. Wim Hodes, directeur-bestuurder GERRIT: “Mooi is wel dat allerlei in gang gezette programma’s zoals medicatieoverdracht, de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BGZ), Beeldbeschikbaarheid, Verpleegkundige overdracht, etc. nu ‘gewoon’ door kunnen gaan en ‘geholpen worden’ door deze wettelijke ‘stok achter de deur’. Het schept meer duidelijkheid en richting, óók voor Noord-Nederland.”

Wat is de Wegiz?

Elektronische of digitale gegevensuitwisseling is belangrijk om goede zorg te leveren. De overheid werkt aan een wet – de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, afgekort Wegiz. In die wet wordt verwezen naar kwaliteitsstandaarden en normen. Dit alles is bedoeld om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren en waar nodig dus zelfs bij wet af te dwingen. In onderstaande animatie van onder meer het ministerie van VWS wordt de samenhang tussen Wegiz, standaarden en normen uitgelegd.

Wettelijke verplichting Wegiz

Momenteel staan er elf gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz. Vier daarvan worden momenteel met voorrang uitgewerkt tot wettelijke verplichting.
Deze vier zijn:

  • Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen;
  • Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen;
  • Verpleegkundige overdracht;
  • Medicatieoverdracht | Digitaal voorschrijven en ter hand stellen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Wegiz en wat dit betekent voor jouw zorgorganisatie? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs via telefoonnummer 085-7604067.