Nieuws
16 april 2020

Veilig zorggegevens delen in coronatijd: GERRIT helpt

Het delen van zorggegevens is niet altijd eenvoudig onder de corona-crisis.

In dit bericht informeren we u kort over wat er momenteel speelt en/of wat we als GERRIT gedaan hebben voor onze participanten, klanten en of nog niet aangesloten zorgverleners/instellingen uit onze regio.

Uitwisseling laboratoria-uitslagen

Er worden verschillende corona-tests uitgevoerd door de laboratoria in Noord-Nederland. Dat levert extra of nieuwe informatiestromen met uitslagen op. GERRIT heeft GGD Fryslân en Izore geholpen zodat uitslagen veilig gemaild kunnen worden via ZorgMail naar bedrijfsartsen.
Voor GGD Drenthe is een informatiestroom vanuit Certe geautomatiseerd via ZorgMail zodat de uitslagen direct in het GGD-systeem kunnen worden ontvangen.

Inrichting werkplekken triage uits

Bij verschillende ziekenhuizen in de regio zijn voor de Dokterswacht veilige verbindingen voor werkplekken ingericht bij speciale corona-triage-units (CTU’s). In speciale tenten worden patiënten, bezoekers en ook medewerkers volgens de richtlijnen van het RIVM gescreend voordat ze worden toegelaten tot het ziekenhuis of de spoedeisende hulp. Wie symptomen van het coronavirus vertoont, wordt ondergebracht in een corona triage unit: aparte kamers waarin werknemers in beschermende kleding bekijken of de persoon in kwestie inderdaad besmet is met het coronavirus.

AVG en corona: adviezen voor eerstelijnszorgverleners

Om eerstelijnszorgverleners te ondersteunen, heeft GERRIT een aantal adviezen opgesteld rondom het gebruik van chat-applicaties en het beeldbellen met collega’s of patiënten in relatie tot privacywetgeving zoals de AVG.
Om de zorg te helpen tijdens deze corona-crisis, kunt u met al uw privacy-gerelateerde vragen bij GERRIT terecht, ook als u geen AVG-diensten van ons afneemt. Wij staan u graag te woord en geven u graag advies.

Veilig mailen

In de afgelopen weken zijn er bij diverse zorgklanten extra ZorgMail-postbussen aangemaakt nu de zorg in de regio anders wordt ingericht. Ook ontdekken zorgverleners de mogelijkheden om veilig berichten te sturen tussen personen via ZorgMail. Wilt u gebruik maken van veilige mail, of heeft u een vraag over hoe u het beste gegevens kunt uitwisselen met andere zorgverleners? Neem contact op met de Servicedesk van GERRIT via mail of telefonisch; 085-7604076. We denken met u mee of gaan op zoek naar het antwoord op uw vraag.

Beveiligd platform voor informatie-uitwisseling geboortezorg

In de afgelopen weken is versneld een tijdelijk, landelijk portaal gebouwd waar gegevens in de geboortezorg kunnen worden uitgewisseld. Het platform is mogelijk gemaakt door VIPP Babyconnect in samenwerking met ITvisors, Intersystems, E-Zorg, RSO RijnmondNet, ROS Zorgimpuls en GERRIT. Het uitwisselingsplatform blijft beschikbaar zolang het nodig is. GERRIT vervult de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG’er) voor de landelijke voorziening voor informatie-uitwisseling in de geboortezorg.

Tokens voor veilig thuiswerken

Het advies van de overheid luidt: ‘werk thuis als dat kan’. In de eerste weken van de coronacrisis heeft de Servicedesk van GERRIT veel extra tokens aangemaakt zodat ook medewerkers van zorginstellingen in de regio thuis een veilige verbinding kunnen maken met hun werkomgeving.

Extra bandbreedte voor grote zorginstellingen

We hebben vanwege de coronacrisis tijdelijk gratis extra (internet)bandbreedte aangeboden aan onze grote klanten. Zo kunnen zij zonder problemen meer bandbreedte gebruiken, bijvoorbeeld voor videobellen en thuiswerken.

Uitwisseling van beelden en verslagen tussen ziekenhuizen

Op verzoek van VWS biedt Philips landelijk een (gratis) Covid19-portaal, een tijdelijke noodvoorziening voor het overdragen van gegevens – zoals beelden, verslagen en labuitslagen – van coronapatiënten. In Friesland, Groningen en Drenthe bestaat uiteraard al langer de mogelijkheid om beelden en verslagen via XDS-NN uit te wisselen, maar buiten de regio was dat nog maar weinig mogelijk.
Lees meer>>

Corona opt-in voor het LSP

Het is van essentieel belang dat zorgprofessionals op de huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) snel inzicht krijgen in de medische voorgeschiedenis van de te behandelen patiënt. Door een tijdelijke maatregel van het ministerie van VWS is dit tijdens de coronacrisis via het LSP ook mogelijk voor patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt wat betreft toestemming voor die uitwisseling. (Voor patiënten die expliciet géén toestemming hebben gegeven, blijft de inzage onmogelijk.) De huisartsgegevens hoeven dan niet te worden uitgevraagd bij de patiënt en dat scheelt kostbare tijd, waardoor de wachttijden bij de huisartsenposten en de SEH’s minder hard oplopen. Ná de crisisperiode zal deze ‘corona opt-in’ weer worden opgeven.

Regiobegrenzing tijdelijk opgeheven bij Huisartsenposten

VZVZ heeft – op verzoek van de koepels van zorgaanbieders en Patiëntenfederatie Nederland – de zogeheten regiogrenzen van het LSP tijdelijk opgeheven voor huisartsenposten. Veel patiënten worden in verband met capaciteitsproblemen in andere regio’s behandeld. Door het opheffen van de regiogrenzen zijn gegevens nu ook buiten de regio te raadplegen.

Beeldbellen voor zorginstellingen

Verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen maken al gebruik van veilige beeldbelapplicaties van Kinly via GERRIT. Heeft u behoefte aan veilige oplossingen voor videobellen? Neemt u dan contact met ons op, we denken graag met u mee wat voor u de beste oplossing zou kunnen zijn.

Vragen? We denken graag met u mee

Er worden zowel landelijk als regionaal verschillende tijdelijke oplossingen bedacht. Loopt u tegen problemen aan? Neem dan gerust contact op met GERRIT, we denken met u mee of gaan op zoek naar een passende oplossing. Wij werken waar mogelijk vanuit huis, maar staan in nauw contact met elkaar. Wij zijn gewoon bereikbaar via mail en telefoon (085-7604076). Kunnen we u ergens mee helpen of heeft u een communicatievraagstuk vanwege de corona-crisis? Schroom niet om contact op te nemen, we denken graag met u mee!