Nieuws
29 september 2021

Hoe komen we tot een goed werkend regionaal geheel?

Verslag GERRIT Kennissessie

Om de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken werken we met z’n allen aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Maar… daarbij vliegen de verschillende afkortingen, versnellingsprogramma’s en subsidieregelingen je soms om de oren. Hoe maken we nu van alle landelijke subsidie- en versnellingsregelingen een goed werkend regionaal geheel? Tijdens de GERRIT Kennissessie van dinsdag 21 september gaven verschillende sprekers een klein inkijkje in de verschillende regelingen en werd in deelsessies gediscussieerd over hoe we er regionaal één geheel van kunnen maken.

Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT opende de online bijeenkomst en introduceerde de sprekers die in zeven korte pitches van maximaal vijf minuten een versnellingsprogramma of landelijk stelsel uitlegden. En ja, zie dan maar eens chocolade te maken van al die verschillende regelingen en programma’s! Op welk moment heb je nu met welk programma te maken, welke afsprakenstelsels zijn voor wie van belang? Leendert Nooitgedagt, programmamanager bij GERRIT, schetste in een aantal sheets de veelheid aan verbindingen onderling, hoe gestandaardiseerde gegevensuitwisseling overal terug komt en gaf duiding aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Belangrijk aspect van regionale samenhang is afstemming op alle lagen: we moeten het niet alleen eens zijn over infrastructuren en techniek, maar ook afspraken maken over (zorg)processen en beleid. Kortom: op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel is er werk aan de winkel.

Subsessies

Tijdens drie subsessies konden de deelnemers aan de kennissessie met elkaar in discussie over wát er nodig is op de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel. Kort samengevat: pak doelen gezamenlijk op, voorkom versnippering. weet elkaar te vinden. Daarnaast is er behoefte aan coördinatie: wie brengt de partijen bij elkaar en wie trekt de kar? Samenwerking is ook mogelijk bij het stimuleren van PGO-gebruik: help elkaar om doelstellingen vanuit VIPP-regelingen te behalen. Verder is bij infrastructuur klinische relevantie belangrijk bij het bestendigen van een architectuurplaat op basis van internationale standaarden.

Voor deelnemers was het goed om elkaars mening en inzicht ‘te scherpen’ en om meer inzicht in de samenhang te krijgen. Voor GERRIT gaf het extra handreikingen om aan de slag te gaan met het creëren van één regionaal geheel en hierin de samenwerking te zoeken met de verschillende zorgverleners.

Download hier het gehele verslag van de bijeenkomst.

Vragen

Heb je vragen over de verschillende subsidieregelingen of een regionaal vraagstuk? GERRIT denkt graag met je mee. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 085-7604076.