Nieuws
04 mei 2022

Verslag GERRIT Podium Faexit

De zorg is één van de laatste sectoren in Nederland waarin nog duizenden faxen per dag worden verstuurd. Het programma Faexit moet ervoor gaan zorgen dat binnen drie jaar gekozen wordt voor digitale alternatieven. Maar hoe pakken we dat eigenlijk met elkaar aan? Daarover gingen GERRIT-participanten met elkaar in gesprek tijdens het GERRIT Podium Faexit op 12 april 2022.

De bijeenkomst begon met een inventarisatie via MentiMeter onder de deelnemers: willen we eigenlijk wel van de fax af? Daar is het antwoord kort en bondig: ja, alle aanwezigen willen van de fax af. Waarom is dit eigenlijk nog niet het geval? Daar zijn meerdere argumenten voor te bedenken: er zijn onvoldoende alternatieven, het is een ketenprobleem (anderen kunnen nog geen veilige mail ontvangen bijvoorbeeld), het proces is er nog niet op ingericht, iedereen weet hoe de fax werkt of de medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de eerstelijn kan alleen maar via de fax.

Programma Faexit: binnen drie jaar de fax de zorg uit

Florian Visser, directeur van Zorgring Noord-Holland-Noord en regiocoördinator van Faexit namens RSO Nederland, gaf een korte presentatie over Faexit. Het landelijke programma Faexit wordt uitgevoerd in opdracht van RSO Nederland – de vereniging waar GERRIT ook deel van uitmaakt -, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ZN is tevens de financierder van het programma. Het is de bedoeling dat de fax binnen nu en drie jaar verdwijnt uit de zorg. “Begin dit jaar ging de Rechtspraak van de fax af. Daarmee is de zorg de enige sector die nog volop faxt”, aldus Visser.

‘Houd je vast aan de deadline’

Tijs Samson, Klinisch informaticus van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, vertelde hoe het ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch Faexit heeft aangepakt. Binnen het ziekenhuis werd de nood om te stoppen met faxen groot toen bekend werd dat KPN per 1 april stopte met ISDN. “We hebben toen zelf ook als deadline gesteld dat het per 1 april niet meer mogelijk was om te faxen. En we hebben ook echt vastgehouden aan die deadline.”

Deelsessies: hoe denkt de regio over Faexit?

De deelnemers aan het GERRIT Podium konden daarna in verschillende kleinere groepen discussiëren over faexit: willen we in onze regio van de fax af en wat hebben we dan nodig om dit met elkaar te bereiken? Zo werd in één groep duidelijk dat ZorgMail voldoet als veilige mailoplossing, maar dat je als instelling zélf ook het één en ander moet doen om te voldoen aan de NTA7516, de norm voor veilig mailen.

In één van de andere groepen constateerden de deelnemers dat stoppen met de fax nog niet zo eenvoudig is: hier moet je met elkaar goede afspraken over maken en duidelijk over communiceren. Het is dus vooral een kwestie van ‘gedragsverandering’. Die conclusie trok ook de derde groep. Communicatie en het bieden van een goed alternatief zijn volgens deze zorgverleners cruciaal voor het laten slagen van de fax de zorg uit, net zoals goede regie in de regio.

Meer informatie

Manfred KatWil je meer weten over Faexit of heb je belangstelling om mee te denken over hoe we in onze regio van de fax af kunnen? Neem dan contact op met Manfred Kat, projectleider bij GERRIT. Je bereikt Manfred via 085-7604076 of per mail.