Nieuws
14 maart 2024

Werkbezoek VWS aan Kickstartregio: ‘Het gaat erom dat de patiënt de juiste medicatie inneemt’

“Het gaat er uiteindelijk om dat de patiënt de juiste medicatie inneemt, daar is het werken volgens MP9 een belangrijke stap in!” Dat zei Boudewijn Dierick van Gezondheidscentrum Makkum vandaag tijdens een werkbezoek van het ministerie van Volksgezoncheid, Welzijn en Sport (VWS).

Dierick en Michiel Duyvendak, apotheker van het Antoniusziekenhuis in Sneek, deelden vandaag hun ervaringen als deelnemers van de Kickstart Medicatieoverdracht.

Afvaardiging van VWS

Een afvaardiging van VWS en de Stuurgroep Medicatieoverdracht bezocht Gezondheidscentrum Makkum, één van de Kickstartdeelnemers van het samenwerkingsverband Friesland waar GERRIT penvoerder van is. In twee regio’s – Friesland en Rijnmond – wordt de Kickstart Medicatieoverdracht uitgevoerd.

Toegevoegde waarde van MP9

Een waardevolle middag, waarin we met elkaar over de toegevoegde waarde van MP9 – de nieuwe Informatiestandaard Medicatieoverdracht – in de keten spraken. Ook kwam de samenwerking aan bod met leveranciers (CGM en ChipSoft) die hard werken om de nieuwe software te ontwikkelen en te testen.

Wil je meer weten over de Kickstart Medicatieoverdracht of hoe je nu al als zorginstelling kunt voorbereiden op de nieuwe informatiestandaard MP9? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Bea Klompmaker via telefoonnummer 085-7604076.